Traumatisk plexusskada

Traumatiska plexusskador, TBP, inträffar vid olyckor med hög energi. I Sverige är den vanligaste orsaken trafikolycka, oftast med motorcykel. Skottskador kan vara en vanligare orsak i exempelvis krigshärjade länder.

Hur vanliga plexusskador är vet man inte, men beräkningar visar att cirka 1 procent av patienter som råkat ut för så kallade multitrauman får en plexusskada. Den traumatiska plexusskadan kan variera i omfattning. Skadan kan drabba nerver på olika nivåer och orsaka förlamning av olika muskelgrupper i axel, arm och hand. Funktionsbortfallet kan bestå i att bara handen är förlamad, men också i att handen fungerar väl medan skulderpartiet är förlamat.

När skadorna är som mest omfattande är hela armen och handen förlamade. Skadan drabbar nerverna på olika sätt; så att de antingen är utslitna ur ryggmärgen, så kallad avulsion, eller helt eller delvis avslitna, så kallad ruptur.

Om plexusskadan måste opereras

Det krävs en noggrann undersökning för att vi ska kunna bedöma vilka nervrötter och nerver som skadats. Genom att undersöka patienten får vi en vägledning om skadan kan läka spontant eller om den är så omfattande att det krävs kirurgisk reparation. Vi utreder hur stor skadan är och på vilken nivå den ligger med röntgen, magnetkamera och nervundersökning samt genom kliniska bedömningar.  

Vårdprogram vid TBP

Vi vill gärna göra en rekonstruktion av de skadade nerverna så snart som möjligt efter skadan. Ofta får dock behandlingen vänta. Eftersom den bakomliggande orsaken vanligtvis är kraftigt våld och patienterna kan ha andra, livshotande skador kan plexusskadan få vänta tills att skallskador eller skador på halsrygg, thorax, buk och extremiteter behandlats.

Omfattande plexusskada

En del skador är så omfattande att vi inte kan reparera mer än enstaka funktioner i armen. I sådana fall prioriterar vi att återskapa böjfunktionen i armbågsleden, biceps. Är skadorna mindre omfattande prioriterar vi därefter rörligheten i hand och axel.

Plexusskada då axeln går ur led

Patienter som får en plexusskada när axeln går ur led, så kallad luxation, får oftast funktionen tillbaka utan att vi behöver operera. Är patienterna äldre behandlar vi dem vanligtvis med fysioterapi och arbetsterapi. Yngre patienter som varit med om en olycka med kraftigt våld bör kontrolleras eftersom de kan behöva opereras. Den nerv som då oftast är drabbad är Nervus axillaris som styr deltamuskeln vilken lyfter armen ut från kroppen. 

Funktionen tillbaka vid spontan läkning

En skadad nerv kan få nästan normal funktion om den läker spontant tidigt efter skadan. Patienter med nervskador som är så stora att de kräver operation kommer däremot aldrig att få normal funktion i den muskel nerven försörjer.

Efter en nervrekonstruktion kan det ta mellan ett halvår och mer än två år innan vi ser funktion i en muskel. Därifrån och till att patienten får en kraft som vi upplever är maximal tar det ytterligare många år.

För att nå bästa möjliga resultat efter en plexusskada är det viktigt att patienten får hjälp av fysioterapeut och arbetsterapeut.

Fysioterapi och arbetsterapi vid TBP

Om all funktion inte återkommer kan patienten vara hjälpt av operation i skelett och senor.

Annan typ av kirurgi vid TBP