Samverkan

Samverkan är en avgörande framgångsfaktor för att gemensamt klara av de utmaningar och den utveckling som våra verksamheter kräver. Vi behöver varandra för att tillhandahålla en jämlik vård och omsorg.

Region Västerbotten är en samverkanspart till kommunerna i Västerbotten, till regionen, till privata vårdgivare och till universitet.