Deltagare, mötestider och protokoll för regionala samverkansgrupper

Här finns information om deltagare i de regionala samverkansgrupperna, mötestider samt protokoll för Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen.

Deltagare i regionala samverkangrupper

 

Mötesdatum 2023

De olika samverkansgrupperna sammanträder några gånger varje år, se mötesplanering nedan. 

Mötesplanering regionala samverkansgrupper 2024

 

Protokoll

Samråd hälsa, vård och omsorg

20230324 Protokoll Systemledning

20230512 Protokoll Samråd vård och omsorg

202301013 Protokoll Samråd vård och omsorg

202301208 Protokoll Samråd hälsa, vård och omsorg

20240315 Protokoll Samråd hälsa vård och omsorg

20240503 Protokoll Samråd hälsa vård och omsorg

 Länssamverkansgruppen

 Vid frågor om minnesanteckningar från beredningarna, kontakta regionala samverkanskoordinatorer.

 

Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95
Sofia Ögren Regional hjälpmedelskoordinator
E-post
sofia.ogren@regionvasterbotten.se
Telefon
073-066 87 99