Egenvård

Egenvård

Det finns en fastställd överenskommelse mellan regionen och kommunerna i Västerbottens län om samverkan i samband med bedömning och planering av egenvård. Denna överenskommelse omfattar vårdgivare inom Region Västerbotten och länets kommuner och ska följas och praktiseras av dem som arbetar på uppdrag till parterna, dvs. oavsett om det är i privat eller egen regi som insats utförs.

Överenskommelse i samband med bedömning och planering av egenvård