Tandvård för vårdgivare

Här hittar du som vårdgivare information om tandvård. Det kan till exempel handla om regionen tandvårdsstöd, lagar och föreskrifter och hur du administrerar och arbetar i IT-stödet.

Regionens uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Vården kan utföras av regionens egen tandvård, Folktandvården eller av privata vårdgivare.

Här kan du hitta regelverk och dokument rörande tandvård, regionens tandvårdsstöd, allmän barn- och ungdomstandvård och tandreglering. Du hittar också information om IT-stöd kopplat till tandvård. Informationen riktar sig till såväl privata som offentliga vårdgivare.

Nyheter från Tandvård för vårdgivare Prenumera på nyheter