IT-systemet Symfoni

IT-systemet Symfoni används för administration och fakturering i ärenden som rör regionens tandvårdsstöd och barn-och ungdomstandvård. Systemet har användare inom kommunerna, sjukvården och tandvården.

För att logga in och administrera i Symfoni behöver du en användare med behörighet och ett SITHS-kort. För att logga in väljer du länk nedan utifrån var du är anställd. 

Inloggning i Symfoni 

Kommunanställda

Inloggning för kommunanställda

Anställda inom sjukvård

Inloggning för sjukvårdsanställda

Anställda inom privat tandvård eller Folktandvården

Inloggning för tandvårdsanställda

Användare och behörighet 

Om du behöver tillgång till Symfoni i ditt arbete behöver du tilldelas en användare med behörighet. Annars kan du inte logga in. Du kan tilldelas olika behörigheter utifrån var du är anställd och vilken administration du ska göra. Kontakta din närmast chef och anmäl behovet. Vanligtvis är det receptionist, administratör, handläggare eller arbetsledare som behöver tillgång till Symfoni.

SITHS-kort

För att logga in i Symfoni behöver du ett SITHS-kort. Ett SITHS-kort är en identitetshandling som tillsammans med en personlig pinkod blir en slags e-legitimation. För att kunna använda SITHS-kortet behövs en kortläsare till datorn (inbyggd eller extern). Du måste också ha programmet NetID installerat på datorn.

Om du behöver införskaffa ett SITHS-kort kan avtal tecknas med Svensk e-identitet AB. Vid problem med kort, bortglömt lösenord eller för att spärra förlorat kort, kontakta kortutgivaren.

Problem med inloggning

Vid problem med inloggning ska du kontakta Region Västerbottens IT-support. Det görs antingen via en länk på Symfonis startsida eller på telefon 090-785 90 90. 

Instruktionsmanualer för Symfoni

Manualer för hur du arbetar i Systemen finns på första sidan när du har loggat in.