Administration i Symfoni

För att kunna logga in i IT-stödet Symfoni behöver du ett SITHS-kort, kortläsare till datorn och programmet NetID installerat.

Symfoni för utfärdare av tandvårdsintyg "grönt kort"

I Symfoni för utfärdare registreras tandvårdsintyg "grönt kort". Där administreras också uppgifter om särskilda boenden, användare och behörigheter. Du har tillgång till olika menyer beroende på vilken/vilka behörighet/er du har tilldelats. När du loggat in hittar du  handledning och manualer för Symfoni på startsidan. Där finns också informationsmaterial som beskriver den uppsökande verksamheten, munhälsobedömningar, definition av personkretsen etc.

Symfoni för vårdgivare

I Symfoni för vårdgivare administrerar du Barn- och ungdomstandvård som av- och pålistning av barn, skicka in epi-rapporter etc. I systemet görs även förhandsbedömning, fakturering etc. av nödvändig tandvård, tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och tandvård som led i sjukdomsbehandling under viss tid. Symfoni för vårdgivare används också av den uppsökande verksamheten för att registrera och fakturera munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar. Efter att du loggat in med SITHS-kort kommer du på startsidan att ha tillgång till handledning och manualer om hur du arbetar i systemet.