Regionens tandvårdsstöd

Regionens tandvårdsstöd omfattar uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård (N), tandvård som ett led i sjukdomsbehandling (S) och tandvård till personer med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning (F).

Riktlinjedokumentet nedan reglerar vilken vård som kan utföras i de olika grupperna och om det krävs förhandsbedömning. Där finns också villkor för den uppsökande verksamheten och hur personkretsen definieras.

Riktlinjer regionens tandvårdsstöd

Här hittar du mer information om regionens tandvårdsstöd för dig som är:

Anställd inom privat tandvård eller Folktandvården

Anställd inom sjukvård

Anställd inom kommun

 

Tandvårdsstöd Region Västerbotten
E-post
tandvardsstod@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 95, helgfri måndag-fredag kl. 9.00-11.30
Adress:
Region Västerbotten
901 89 Umeå