För kommunanställda

Här finns information samlad för dig som arbetar kopplat till regionens tandvårdsstöd inom en kommun. Du hittar allt från gällande lagar och föreskrifter till blanketter, information och webbutbildning för utfärdare av tandvårdsstödsintyg.

Region Västerbotten har enligt lag ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till personer som har rätt till denna insats. Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län ska samverka, så att personer som tillhör målgruppen får det tandvårdsstöd de har rätt till. Former för samverkan och ansvarsfördelning mellan regionen och kommunerna finns beskrivet i en överenskommelse. 

Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Webbutbildning utfärda tandvårdsstödsintyg

För dig som utfärdar tandvårdsstödsintyg (grönt kort) inom en kommun finns en webbutbildning. Du behöver skapa ett konto och logga in för att komma till den. Utbildningen är ett kunskapsstöd för att stärka förutsättningarna för att alla personer som har rätt till stödet får det. Alla ska få en bedömning på lika villkor, oavsett vem som utfärdar kortet. 

Dokument

Nedan hittar du dokument för dig som arbetar med frågor om tandvårdsstöd inom kommunen.

Lagar och föreskrifter

Nedan hittar du lagar och föreskrifter kring tandvårdstöd.

Blanketter och intyg

Nedan hittar du blanketter och intyg för dig som arbetar med frågor om tandvårdsstöd inom kommunen.