Stöd till energieffektivisering

Från och med 1 mars 2024 finns ett nytt stöd; Stöd till energieffektivisering finns till för företag som vill investera för att minska sin klimatpåverkan och bidra till ett mer hållbart Västerbotten.

Företag som uppfyller alla kraven i checklistan kan ansöka om stöd.

 

 1. Företaget tillhör kategorin små och medelstora företag (koncern inräknad)
 2. Investeringen avser företagets fasta arbetsställe i någon av kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele, Robertsfors och Nordmaling. I Skellefteå kommun kan stödet lämnas i Jörn, Fällfors och Kalvträsk och i Umeå kommun på Holmön.
 3. Företaget äger lokalen där investeringen ska göras
 4. Företaget har minst en heltidsanställd (med lön som följer av kollektivavtal eller likvärdigt).

 Kom ihåg att alla som uppfyller kraven kan söka, men att alla inte kommer att beviljas stöd. Läs mer om kriterier och möjligheter nedan.

 

 1. Utbyte av primär värmekälla om det är oljepanna, elpanna, direktverkande el till:

prio 1: fjärrvärme,

prio 2: berg/jord/sjövärme, träflis, pellets,

prio 3: luft-vattenvärme, luft-luftvärme.

 

 1. Utbyte av äldre belysning till effektiv LED-belysning.

 

 1. Övriga åtgärder. T ex värmeväxlare, ventilationsaggregat, produkter för värmeåtervinning, tilläggs-isolering/byggnation och solcellspaneler. För att söka stöd för dessa energieffektiviseringsåtgärder krävs det att ni har varit i kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare som kan bekräfta nyttan med investeringen. Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare - Energikontor Norr

 

Alternativt att ni har genomfört en energikartläggning som beskriver behovet och effekten. Stöd till energikartläggning kan lämnas i Hållbarhetscheck. (länka)

  

Stöd ges normalt inte till:

 

 • Matvarubutiker/drivmedelsstationer
 • Företag som verkar inom jordbruks- och fiskerisektorn med undantag för investeringar för förädling av produkt/tjänst
 • Har lokaler för uthyrning (undantag korttidsuthyrning inom besöksnäring)
 • Till övervägande del är finansierad med offentliga medel

Stöd kan lämnas med upp till 40% av godkända investeringskostnader, med max 240 000 kr i stöd. Investeringskostnaden ska vara lägst 100 000 kr och högst 600 000 kr.

 • Ansökan görs via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: Företag - mina sidor.
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på: Se erbjudanden och ansök.
 • Välj: Stöd till energieffektivisering.
 • Fyll i de frågor som är relevanta för ansökan.
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna.

 

Obligatoriska bilagor:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här).
 3. Kopia av offerter rörande investeringen. Tänk på att köp från närstående inte godkänns (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)!
 4. Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)
 5. Eventuell energikartläggning

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter bekräftelse att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

 

Om preliminärt stöd beviljas ska investering genomföras och slutredovisas till Region Västerbotten senast 2026-01-15!

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund för hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.

 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning. Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har genomförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

 

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

 

Er ansökan om stöd kan komma att diskuteras med er lokala energi- och klimatrådgivare.

 

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten:

Detta stöd finansieras genom vårt ramprojekt för företagsstöd. Stödet är därför helt finansierat av EU.