Regionala projektmedel

Region Västerbotten samverkar med och stödjer olika aktörer i Västerbotten som jobbar med hållbar regional utveckling och tillväxt.

Cykelfamilj på sommaren
Foto: Jonas Westling

Har du en projektidé som kan bidra till hållbar regional utveckling i Västerbotten? Då kan du ansöka om regionala projektmedel.  

Region Västerbotten har uppdraget att fördela statliga medel för regionalt utvecklingsarbete och en del av dessa medel beviljas till projekt som arbetar med hållbar regional utveckling. Därför kan du som har en idé om ett regionalt utvecklingsprojekt ansöka om medfinansiering hos oss. 


Ett regionalt utvecklingsprojekt ska vara något nytt, ligga utanför ordinarie verksamhet, vara väl avgränsat i tid och resurser samt ha specifika mål och aktiviteter anpassade för projektet. 

För att räknas som ett regionalt utvecklingsprojekt i Västerbotten behöver det även bidra till:

Regional utvecklingsstrategi i Västerbotten 2020-2030

 

Vi finansierar i huvudsakligen två typer av projekt:  

  • Förstudier: Dessa projekt har vanligtvis en kortare tidsram och fokuserar på att samla in information samt analysera och identifiera behov, möjligheter och risker före själva projektstarten. 
  • Genomförandeprojekt: Dessa projekt sträcker sig oftast över en längre tidsperiod och innefattar aktiva aktiviteter, resurshantering och uppföljning. Fokus ligger på att uppnå tydligt definierade mål genom genomförande och noggrann utvärdering." 

 

Läs mer om vår finansiering samt krav och villkor för projekt som söker regionala projektmedel i:

Agenda för hållbar regional finansiering

 

Se exempel på regionala utvecklingsprojekt som beviljats regionala projektmedel:

Projekt som fått finansiering

 

Läs mer om våra utlysningar här:

Utlysningar

 

Läs mer om hur du ansöker här:

Ansök om projektmedel

 

Läs mer om regional finansiering här:

Agenda för hållbar regional finansiering.pdf

 

Kontakta oss 

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om regionala projektmedel. Vi finns här för att hjälpa dig inför din ansökan och ger råd om hur du skapar ett välplanerat utvecklingsprojekt.