Regionala projektmedel

Har du en projektidé som kan bidra till den regionala utvecklingsstrategin och genomförandet av Agenda 2030?

Hållbar tillväxt.
Foto: Jeremy Bishop on Unsplash

Vi hjälper er!

Fyll i projektidémallen och kontakta oss så hjälper vi dig! Vi vill erbjuda projektägare möjligheter att ansöka om medfinansiering till utvecklingsprojekt och vi vill även hjälpa till med råd och tips. Av de anledningarna har vi nu tagit fram ett metodstöd för att visa hur projekt kan leda till hållbar regional utveckling i Västerbotten.

Vi erbjuder:

  • Metodstöd kring projektlogik och projektplanering
  • Rådgivning om finansieringsalternativ och budget
  • Stöd kring hållbarhetsintegrering

 

Om regionala projektmedel

Region Västerbotten beslutar varje år kring det statliga anslaget för regionala utvecklingsinsatser (1:1 medel). Regionala utvecklingsnämnden prioriterar utvecklingsinsatser utifrån Agenda för hållbar regional finansiering. Syftet med regionens projektfinansiering är att skapa möjligheter till en hållbar regional tillväxt och utveckling i Västerbotten.