Utlysningar

Här hittar du information om våra utlysningar och när du kan ansöka om projektmedel.

När du kan ansöka om projektmedel varierar beroende på hur stor din ansökan är (i kr) och huruvida du även planerar att söka medfinansiering från något EU-program. Läs mer om våra olika utlysningar nedan: 

 

Tidsbegränsade utlysningar (öppen nu)

 • Öppnas ungefär 2-3 gånger om året, så nära anpassat till EU-programmens utlysningar som möjligt.
 • Du som planerar att skicka in en ansökan om medfinansiering över 1 200 000 kr ska skicka in din ansökan inom dessa utlysningar.
 • Ansökan ska alltid inlämnas före projektets startdatum. 
 • Om du även söker medfinansiering från något av EU-programmen ska ansökan dessutom lämnas in till Region Västerbotten i samband med att EU-ansökan skickas in inom ramen för programmets utlysningsdatum.
 • Kommande utlysning är öppen 1 aug - 13 sep hösten 2024. Beslut tas 7 november 2024. 

 

 • EU-programmens aktuella utlysningar:

Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland (ERUF) (2024-08-12--2024-09-13)

ESF+ Övre Norrland (2024-05-13 - 2024-09-12)

Interreg Aurora (2024-09-09 - 2024-10-07)

NPA (2024-06-11 - 2024-09-30)

 

Mindre projekt-utlysningen

 • Är alltid är öppen.
 • Du som planerar att skicka in en ansökan upp till och med 1 200 000 kr kan skicka in din ansökan inom denna utlysning.
 • Ansökan ska alltid inlämnas före projektets startdatum.   
 • OBS! Om du även söker medfinansiering från ett EU-program eller från annan finansiär är sista ansökningsdag till Region Västerbotten samma dag som hos denna finansiär.

 

Här ansöker du

Ansökan görs digitalt i systemet Min Ansökan.

Här kan du ansöka inom aktuell Tidsbegränsade utlysning

Här kan du ansöka inom Mindre projekt-utlysningen

 

OBS! Kom ihåg att alltid

 • läsa info kring krav och prioritetshöjande aspekter för regionala projektmedel innan du skickar in din ansökan.
 • ta kontakt med oss innan du skickar in din ansökan så bokar vi in ett möte där du får presentera din projektidé och få tips inför ansökan.

 

Du hittar info om krav, vår rekommenderade ansökningsguide samt annat du behöver veta under "Ansök om projektmedel" längst ner på sidan.