Projektbanken

På denna sida finns länk till Projektbanken där du kan läsa mer om vilka projekt som beviljats medel av Region Västerbotten.

Projektbanken är en förteckning över beviljade projekt och innehåller projekt fr.o.m. beslutsåret 2007. Här kan du således läsa mer om vilka projekt som vi på Region Västerbotten beviljat. Observera emellertid att Region Västerbotten innan årsskiftet 2018/2019 var regionförbund.

Projektbanken