Tips på andra finansiärer

Här hittar du tips på andra finansiärer som erbjuder stöd till projekt inom regional utveckling.

EU-finansiering

Nedan är de vanligaste EU-programmen som Region Västerbotten medfinansierar:

Europeiska regionala utvecklingsfonden ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten. Programmets fokus är:

 • Små och medelstora företag
 • Innovation
 • Koldioxidsnål ekonomi
 • Bredband
 • Hållbar stadsutveckling.

Tillväxtverket i Luleå ansvarar för programmet. Läs mer på deras hemsida:

ERUF Övre Norrland

ESF+ ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Programmets fokus är:

 • Kompetensförsörjning
 • Öka övergångarna till arbete
 • Sysselsättningsinitiativet för unga

Läs mer på programmets hemsida:

ESF+ Övre Norrland

Aurora är en sammanslagning av tidigare Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica. Programmet erbjuder stora möjligheter till gränsöverskridande samarbete i norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

 • Aurora har specifika gränsöverskridande medel tillsatta för att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken.

Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för programmet. Läs mer på programmets hemsida:

Interreg Aurora

Norra Periferin och Arktis (NPA) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan de nordligaste delarna av Europa, Nordatlantiska territorier och europeiska Arktis. I Sverige ingår de fyra nordligaste länen: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län. Därutöver ingår även områden i Finland, Irland, Färöarna, Grönland, Island och Norge. 

Programmet syftar till att stödja och finansiera gränsöverskridande samarbetsprojekt med fokus på tre områden:

 • Innovationskapacitet
 • Klimatförändringar och resursanvändande
 • Bättre samarbete.

Läs mer på programmets hemsida:

Interreg Norra Periferi och Arktisprogrammet 

Övrig finansiering 

Det finns även andra organisationer som kan finansiera projekt. Ofta är det nationella myndigheter som har utlysningar inom olika områden. 

Här är några exempel: 

Ett tips är även att höra med kommunerna i Västerbotten samt kommunala bolag som i en del fall kan vara intresserade av medfinansierar projekt.