Regionala serviceprogrammet

Det regionala serviceprogrammet är redskap för att samordna och prioritera olika ekonomiska stöd och insatser inom området för kommersiell service i serviceglesa områden. Till kommersiell service hör: service med dagligvaror, drivmedel, apoteks-, post- och grundläggande betaltjänster.

Det senaste serviceprogrammet antogs av Länsstyrelsen 2014 och har med förlängning gällt tom 2020. Arbetet med ett nytt program är påbörjat men har gått långsamt beroende på avsaknaden av resurser. Genom Tillväxtverket och ett beviljat projekt under 2023: ”Stärkt kapacitet för kommersiell service i Västerbotten” har arbetet nu tagit fart och målet är nu att ett nytt regionalt serviceprogram ska vara antaget våren 2024.

Region Västerbotten har sedan 2019 ansvaret att besluta om användningen av ekonomiska stöd för kommersiell service i Västerbotten.

De stöd som går att söka hos regionen är följande:

  • Investeringsbidrag
  • Särskilt driftstöd
  • Servicebidrag
  • Hemsändningsbidrag
  • Stöd till åtgärder för att motverka korrosion i rörledningar

 

Mer information om de olika stöden inom kommersiell service står att läsa under ”Regionala företagsstöd” och ”Snabbguide”

Ansökan om stöd till kommersiell service görs via www.minansokan.se

 

För mer information och frågor kontakta:

Thomas Jonsson, 070-357 57 83 (thomas.jonsson@regionvasterbotten.se)

Thomas Jonsson Strateg företagsstöd - Kommersiell Service (KS)
E-post
thomas.jonsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 83
Bild på Thomas Jonsson