Västerbottens hälsoundersökningar

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, har varit grund för mycket forskning sedan starten. En utvärdering av undersökningarna 1990–2006 publicerades i december 2015.

Total dödlighet i Västerbottens län jämfört med riket i stort 1990-2006
Figuren visar totaldödlighet i åldrarna 40–74 år uppdelat på kön och utbildningsgrupper i målpopulationen för Västerbottens hälsoundersökningar i jämförelse med totaldödlighet bland svenskar med samma ålder, kön och utbildningsnivå under perioden 1990-2006. Målpopulationen består av alla västerbottningar som blev 40, 50 eller 60 år under samma period, både de som deltog och de som inte deltog i VHU.

Antalet dödsfall som inträffat bland deltagare och icke-deltagare, målbefolkningen för Västerbottens hälsoundersökningar jämfördes med antalet dödsfall som skulle ha inträffat om dödligheten varit densamma som bland personer med samma ålder och kön under samma tidsperiod i resten av landet.

Resultatet visar att dödligheten hos målbefolkningen var knappt 10 procent lägre än förväntat. Det motsvarar 587 dödsfall som inte inträffat, det vill säga hade förebyggts.

Den procentuella effekten var något högre bland kvinnor än bland män, men i båda könen ungefär lika i alla utbildningsgrupper. Antalet förebyggda dödsfall var störst bland kvinnor med medellång utbildning och bland män med kort utbildning och i båda könen lägst bland personer med akademisk utbildning.

I jämförelse mellan dem som deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar och motsvarande svenska befolkning var dödligheten cirka 35 procent lägre hos båda könen.