Forskning och utveckling vid Habiliteringscentrum

Syftet med forsknings- och utvecklingsarbetet (FoU-arbetet) vid Habiliteringscentrum (HabC) handlar om att öka kunskapen om funktion och livssituation för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Vi eftersträvar att insatserna är kunskapsbaserade, ändamålsenliga, effektiva och fokuserade på brukaren.

Arbetet ska också stödja utvecklingen av habilitering och rehabilitering, bland annat i form av metodförbättring, utvärdering och utbildning. Exempel på aktuella områden är motorisk planering vid autism, föräldrastöd, rehabilitering av lättare hjärnskakning.

Forskningen bedrivs huvudsakligen i samverkan med Umeå universitet, bland annat institutionerna för psykologi, samhällsmedicin och rehabilitering (enheten för fysioterapi) samt klinisk vetenskap (enheten för pediatrik). Även forskningssamverkan med andra aktörer i överensstämmelse med verksamhetens syfte förekommer.

Verksamhetsutveckling inom HabC syftar till att skapa personcentrerade, sammanhållna och effektiva processer som bygger på aktuell kunskap. Till exempel metoder för planer tillsammans med brukare, rehabiliterings- och habiliteringsprogram, samt hur vi använder digitala tjänster i brukararbetet.

FoU-gruppen

Kontakta oss gärna om du har uppslag och idéer till forskning och utvecklingsarbeten samt om du önskar samarbeta med oss.

Kim Öhman, leg. fysioterapeut, MSc i fysioterapi, specialist, samordnare, vuxenhabilitering råd och stöd
E-post: kim.ohman@regionvasterbotten.se

Erik Domellöf, leg. psykolog, docent i psykologi, universitetslektor, Institutionen för psykologi Umeå universitet.
E-post: erik.domellof@umu.se

Helena Backteman, synpedagog, leg. arbetsterapeut, MSc i specialpedagogik, synrehabilitering
E-post: helena.backteman@regionvasterbotten.se

Anette Michel Sandström, leg. psykolog, hörselrehabilitering
E-post: anette.michel.sandstrom@regionvasterbotten.se

Frida Degerstedt, leg. fysioterapeut, MSc, doktorand i fysioterapi, Umeå Universitet, FoU-resurs
E-post: frida.degerstedt@umu.se

Anna Bäckström, leg. psykolog, doktorand i psykologi, Umeå Universitet, FoU-resurs
E-post: anna.backstrom@umu.se

 

Resurser för verksamhetsutveckling

Agneta Nilsson, verksamhetsutvecklare
E-post: agneta.nilsson@regionvasterbotten.se

Maria Björklund, verksamhetsutvecklare med inriktning e-hälsa och digitala tjänster
E-post: maria.bjorklund@regionvasterbotten.se

Karin Åberg, projektledare
E-post: karin.aberg@regionvasterbotten.se

 

Forskningsprogram

Vi håller på att ta fram ett forskningsprogram om familjesituation och hälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras föräldrar i Västerbotten. Programmet inriktas även mot vardagsfungerande och delaktighet för personer som har kognitiva nedsättningar.

Forskningsprogrammet Hälsa, livskvalitet, delaktighet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer 2014-2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Andra publikationer

Här hittar du också publikationer kring hälsorelaterad livskvalitet, tonårsröster, föräldrastress, föräldrastöd, psykoterapeutisk praxis, vårdprogram för barn med Mb Down, vattenträning med mera.

Agneta Nilsson Verksamhetsutvecklare
E-post
agneta.nilsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 43