Molekylär medicin, WCMM

Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, i Umeå  är en storsatsning där grundplåten, 175 miljoner kronor, kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och där regioner och universitet satsar 80 miljoner kronor vardera.

Avsikten är att utveckla den så kallade translationella forskningen på områdena cancer, infektionsbiologi, metabolism/diabetes och neurovetenskap. Sådan forskning handlar om sjukdomsproblem som upptäcks i vården och sedan ligger till grund för forskning. Målet är att resultaten snabbt ska kunna användas i vården.