Kardiovaskulär genetik

Kardiovaskulär genetik vid Norrlands universitetssjukhus är ett profilområde där olika specialiteter inom den högspecialiserade vården samarbetar över klinikgränser på ett unikt sätt.

Nus varumärke, Kardiovaskulär genetik

Modellen med ett Centrum för kardiovaskulär genetik, CKG, är en av de mest framstående inom området i Sverige. På CKG arbetar vi för att förebygga sjuklighet och död i ärftliga hjärt- och kärlsjukdomar, så kallade kardiovaskulära sjukdomar.

Centrum för kardiovaskulär genetik är ett samarbete mellan Hjärtcentrum, Barn- och ungdomscentrum, Medicincentrum och Laboratoriemedicin. Här utreder vi hela familjer och alla berörda får kunskap om sin sjukdom och dess ärftlighet. Patienterna erbjuds genetisk vägledning, behandling och kontrollprogram. 

Vid CKG har vi spetskompetens inom klinisk genetik, medicin och kardiologi för såväl barn som vuxna. Vi erbjuder ett unikt och samlat omhändertagande för patienter med allvarliga ärftliga hjärt- och kärlsjukdomar samt deras familjer.

Hjärt- och kärlsjukdomar där arvet är avgörande

Folksjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, typ 2-diabetes och högt blodtryck orsakas som regel av en kombination av arv och miljöfaktorer. 

Vi inriktar oss på den grupp av sjukdomar där arvet spelar en avgörande roll och där sjukdomen kan följas genom generationerna i en familj. Genom genetiska analyser kan vi ofta hitta förändrade arvsanlag som ger upphov till sjukdom. 

De sjukdomsgrupper som utreds hos oss är: 

  • familjär hyperkolesterolemi  
  • familjära thorakala aortaaneurysm och -dissektioner 
  • långt QT-syndrom  
  • familjära kardiomyopatier 
  • pulmonell arteriell hypertension 
  • plötslig oväntad hjärtdöd  hos unga (<40 år).
Centrum för kardiovaskulär genetik
Telefon
090-785 12 87