Forskning kring flygtransporter

Luftburen intensivvård norrs forskning vid Norrlands universitetssjukhus är kopplad till de olika problem som kan uppstå under flygning.

Problemen kan handla om hur luft som är instängd innanför skallbenet eller i lungsäcken expanderar på hög höjd eller om utrustning som håller lungblåsor utspända och välventilerade vid flygning.

Ett annat forskningsområde är hälsoekonomi, om att välja det transportsätt som är säkrast och mest kostnadseffektivt. 

Forskar på tryck i skallen, ljud och vibrationer

Luftburen intensivvård norr har i samarbete med neurokirurgin, bild- och funktionsmedicin och medicinsk teknik, MT-FoU, vid Norrlands universitetssjukhus studerat hur trycket i skallen riskerar att öka hos en patient som genomgått en neurokirurgisk operation. I studien undersöktes hur trycket ska övervakas och hanteras under flygtransport till mottagande sjukhus. 

Neonatala transportteamet forskar bland annat kring riskbedömning och effekten av ljud och vibrationer på barn. Vi bedriver även projekt i samarbete med universiteten i Lund och Uppsala, till exempel ett om transporter med kängurusele. Teamet ingår i Svenskt nationellt kvalitetsregister och Barnläkarföreningens neonatala sektion. 

Johan Thunberg Medicinsk chef, flygenheten
E-post
johan.thunberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 09
Mobil
072-715 38 57