Neonatal intensivvård

Neonatal intensivvård är ett av Norrlands universitetssjukhus profilområden och utmärker sig nationellt och internationellt genom sina goda vårdresultat, sin aktiva forskning och sitt avancerade team för neonatala intensivvårdstransporter.

Neonatal-IVA vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en av sex enheter i landet som bedriver vård av extremprematura barn, det vill säga barn födda mellan graviditetsvecka 22 och 28. Vi vårdar också övriga nyfödda och svårt sjuka barn under tre månaders ålder som behöver intensivvårdsinsatser i form av till exempel respiratorbehandling. Det kan till exempel vara barn som drabbats av syrebrist, kramper, missbildningar eller akuta sjukdomar. Neonatal intensivvård är ett av Norrlands universitetssjukhus profilområden och utmärker sig nationellt och internationellt genom sina goda vårdresultat, sin aktiva forskning och sitt avancerade team för neonatala intensivvårdstransporter.

Vi är den enda enheten som erbjuder denna vård i norra sjukvårdsregionen. Vi ansvarar för ungefär tio procent av befolkningen, men geografiskt sett motsvarar vårt område halva Sverige, vilket ställer speciella krav på verksamheten. Vårt neonatala transportteam har beredskap dygnet runt för att transportera barn i behov av intensivvård från hemsjukhuset till oss eller till annat högspecialiserat centra, till exempel för barnhjärtkirurgi. Neonatal-IVA:s transportteam utför cirka 200-250 transporter per år med vägambulans, ambulanshelikopter eller ambulansflygplan.

På avdelningen finns 18 vårdplatser, varav 8 är intensivvårdsplatser. Här arbetar cirka 10 läkare och cirka 100 sjuksköterskor, undersköterskor och annan personal.

Vid avdelningen bedrivs aktiv och framstående forskning inom flera olika områden och vi följer aktivt upp vården vi bedriver genom registrering i neonatala kvalitetsregistret SNQ.