Stereotaktisk funktionell neurokirurgi

På DBS-enheten vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är vi specialiserade på Deep Brain Stimulation, en avancerad teknik som behandlar störningar i hjärnan. Det kallas stereotaktisk funktionell neurokirurgi och är ett av universitetssjukhusets profilområden.

En stereotaktisk ram fixerar patientens huvud under operationen.
En stereotaktisk ram fixerar patientens huvud under operationen och ger neurokirurgen mätpunkter för att orientera sig i hjärnan.

Förenklat handlar det om att hitta exakt det målområde som orsakar de sjukliga aktiviteterna i hjärnan. När vi gjort det kan vi genom att operera in en elektrod framgångsrikt blockera störningarna med en nervstimulator, en så kallad neuropacemaker. 

DBS är idag etablerad behandling för Parkinsons sjukdom, tremor, dystoni och andra rörelsestörningar samt vissa former av smärta. Vi har också studier på gång för depression, tvångssyndrom, Tourettes syndrom, epilepsi, Hortons huvudvärk och demens. 

Goda resultat och omfattande forskning vid Nus

Vi har på Norrlands universitetssjukhus den största DBS-verksamheten i Sverige. Våra kliniska resultat är mycket goda och vår forskning omfattande. Den breda erfarenheten av olika diagnoser och målområden har gett oss internationellt anseende. 

På DBS-enheten är vi drivande i jakten på metoder att hitta bästa målområdena för olika tillstånd. Sedan gör vi en noggrann diagnos och skräddarsyr behandlingen efter patientens symtom och tillstånd.