Strålningstekniker

På Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus använder vi en rad olika strålningstekniker när vi behandlar sjukdom.

Doseskalerad behandling

Doseskalerad strålbehanding

För patienter med lungcancer använder vi så kallad doseskalerad strålbehandling. Det innebär att vi ger så hög stråldos som det går med hänsyn till känsliga vävnader runt tumören. Vi behandlar oftast med så kallad hyperfraktionering. Det innebär två behandlingar per dag till en totaldos på 80 Gray under fem veckor. 

När det går använder vi så kallad intensitetsmodulerad behandling, IMRT, eller rotationsbehandling. Teknikerna innebär att vi strålar från många håll för att koncentrera stråldosen till den sjuka vävnaden. 

Strålbehandling med gatingteknik

Vi tar hänsyn till hur mycket tumören rör sig när patienten andas och anpassar strålningen efter det. Så kallad andningskontroll är rutin när vi säkerställer tumörens läge under hela andningscykeln. Den som opererats för bröstcancer får strålbehandling och andningskontroll, så kallad gating, när det är nödvändigt. 

Andningskontrollen går ut på att undvika att bestråla hjärtat när man behandlar vänster bröst. Vi strålar därför när hjärtat befinner sig så långt från strålfältet som möjligt, oftast vid maximal inandning. Behandlingen tar fyra–sex veckor inklusive förberedelser. 

Strålbehandling med markörteknik

Sedan slutet av 1990-talet strålbehandlar vi prostatacancer med så kallad markörteknik för att få god precision och minska risken för biverkningar från tarm och urinblåsa. 

Två veckor före strålbehandling sätter vi med hjälp av ultraljud in tre guldmarkörer i prostata. Varje gång vi behandlar patienten tar vi sedan röntgenbilder för att säkerställa markörernas, och därmed prostatas, läge. Det gör att tumörområdet kan behandlas med stor säkerhet utan att belasta kringliggande vävnader mer än nödvändigt. 

Strålbehandlingen tar åtta veckor men på ett initiativ från Umeå pågår en studie med så kallad hypofraktionerad strålbehandling som möjligen avsevärt kan förkorta behandlingstiden i framtiden. 

Hypofraktionerad behandling

Hypofraktionering är en teknik där man behandlar vid ett fåtal tillfällen men med en högre dos per tillfälle än vid traditionell behandling. 

VMAT-teknik innebär att strålapparaten roterar runt patienten och att strålningen träffar tumörområdet från många håll. På så vis koncentrerar vi strålningen till det område vi vill behandla och den friska vävnaden skonas i mycket stor utsträckning. 

Strålbehandling med stereotaktisk teknik

Cancercentrum har sedan 1985 tillsammans med Neurocentrum och institutionen för radiofysik utvecklat en särskild stereotaktisk metod. 

Stereotaktisk behandling innebär att vi kan bestråla hjärntumörer och kärlmissbildningar med hög noggrannhet. Metoden kallas hypofraktionerad konform stereotaktisk strålbehandling och utgår från att vi preciserar tumörens läge uppifrån, framifrån och från sidan. 

Sedan vi bestämt tumörens läge strålar vi fem gånger och formar strålfälten efter ytterkonturen på tumören eller det missbildade kärlet. 

Vi använder metoden framförallt när vi behandlar hjärnmetastaser eller missbildningar av kärl i hjärnan. På en hjärntumör ger det maximal effekt och jämfört med traditionell strålbehandling blir den negativa effekten på den friska hjärnan lägre med färre biverkningar som följd. Behandlingen tar vanligen två veckor att genomföra inklusive förberedelser.

Avdelningschef Lena Törnegren
E-post
lena.tornegren@regionvasterbotten.se
Telefon
076-135 03 96