Risk för cancer kan upptäckas 25 år i förväg

Hjärntumör och lymfom kan spåras i blodet 15-25 år före insjuknandet. Det enligt Florentin Späths avhandling vid Umeå universitet.

Blodprov som tagits många år innan insjuknande i cancer kan avslöja sjukdomen i förväg. Foto: Esbhan/Most photos

– Det går att se ett tydligt samband mellan vissa proteinkoncentrationer och framtida sjukdomsförlopp, säger han i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Florentin Späth jobbar även som underläkare vid cancercentrum på Norrlands universitetssjukhus.

Hans avhandling visar bland annat att den vanligaste och aggressivaste formen av hjärntumör, glioblastom, kan kopplas till en viss förhöjning av två proteiner i blodet redan 15 år före cancerdiagnosen. De båda proteinerna är inblandade i cellernas tillväxt.

Påverkar immunsystemet

I fallet med lymfom, alltså lymfkörtelcancer, är det fyra proteiner som tidigt kan visa spår av kommande diagnos. Det är proteiner som påverkar immunsystemet och inflammatoriska tillstånd. Blodproverna hade samlats in 15-25 år före diagnos.

Data till studien kommer från biobankerna NSDHS i Västerbotten, Janus i Norge och EPIC i Europa.

Tillbaka till nyhetslistan