Ansökan om datauttag av patientdata för forskare

Forskning, utveckling och innovation är viktigt för hälso- och sjukvården, för välfärden och för utvecklingen i regionen. I Västerbottens läns landsting har vi mycket goda förutsättningar för forskning. Här satsar vi sedan många år på klinisk forskning av högsta klass i starka forskningsmiljöer.

Om man har för avsikt att använda sig av patientdata som VLL är huvudman/personuppgiftsansvarig för vid forskning ska man använda sig av blanketten på denna sida. Detta för att alla ansökningar på likartat sätt ska kunna granskas och godkännas av en bedömningsgrupp inom landstinget som besitter medicinsk, juridisk och vetenskaplig kompetens.

Bakgrunden till detta tillvägagångssätt är bland annat att patienter och medborgare ska kunna känna en tillit och ett förtroende för att informationen i journaler och andra datasystem hanteras på ett korrekt sätt och är skyddad för obehöriga.

Ansökan om datauttag kan göras under följande förutsättningar:

- Ansökan gäller etikprövad forskning
- Ansökan gäller ej allmän handling
(läs mer om allmän handling i FAQ nedan)

I snabbguiden kan du läsa hur ansöknings- och bedömningsprocessen går till. Bedömningsgruppen sammanträder en gång per månad. Om ansökan är fullständig bör du som forskare få en bedömning av din ansökan inom tre månader.

För att ansöka om datauttag används blankett för datauttag.
Observera att blanketten måste sparas ner innan den går att fylla i.
Var god läs igenom dokumenten Snabbguide
samt FAQ 
innan blanketten fylls i.