Biobankslagen

En biobank regleras bland annat av Biobankslag (2023:38)

Biobankslagen omfattar alla prov som tas inom hälso- och sjukvården och som sparas i mer än nio månader efter provtagningen. Om prov tas inom hälso- och sjukvården i forskningssyfte omfattas de av biobankslagen direkt efter provtagningstillfället, om inte undantagsregeln är tillämplig.

Undantagsregeln innebär att biobankslagen inte är tillämplig på prov som är avsedda för forskning och som analyseras inom nio månader efter provtagningstillfället och förstörs omedelbart efter analysen. Båda villkoren måste uppfyllas.

Prov som inte omfattas av biobankslagen är prov som rutinmässigt tas i vården för analys, som uteslutande är avsedda som underlag för diagnos samt löpande vård och behandling av provgivaren och som inte sparas i mer än nio månader efter provtagningen.

Mer information om Biobankslagen och dess tillämpning finns på Biobank Sveriges webbplats. Informationen riktar sig såväl till allmänhet som till forskare och personal inom vård och omsorg.

Biobankssamordnare Johanna Åkerlund
E-post
johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 62