Kontakta Biobanken norr

Avdelningschef
Sara Rebbling
sara.rebbling@regionvasterbotten.se 
070-279 01 41

Provservicekoordinatorer (PSK)/Biobankskoordinatorer (operativt)
Majken Schobius, 090-785 15 51 alt 073-064 12 09
Sofia Tornéus, 076-116 45 86
biobankennorr.op@regionvasterbotten.se 

Biobankskoordinatorer (regulatoriskt)
Marlene Karlsson, 090-785 85 29 alt 070-381 12 82
Linda Rännar, 076-119 53 48
biobankennorr.reg@regionvasterbotten.se 

Biobankssamordnare
Johanna Åkerlund
johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se
090-785 85 62

Biobanksansvarig
Marlene Karlsson
marlene.karlsson@regionvasterbotten.se
090-785 85 29

Objektspecialist/Kvalitetssamordnare
Lena Nordström
lena.nordstrom@regionvasterbotten.se 
090-785 15 93

Provmottagning
090-785 15 55
076-780 65 51

VHU/VIP-kontaktpersoner
Carola Tagewall
carola.tagewall@regionvasterbotten.se
090-785 86 50

Signar Danielsson
signar.danielsson@regionvasterbotten.se
090-785 01 19

Besöksadress
Försörjningsvägen 7B, plan 2
901 85 Umeå

Byggnad 5B, målpunkt P, plan 2

Postadress
Biobanken norr
Norrlands universitetssjukhus, by 5B
901 85 Umeå