Insamling och förvaring

Biobanken norr erbjuder tjänster där forskare kan samla in blodprov som omhändertas och förvaras av biobanken.

Omhändertagande av provsamling kan bestå i:

  • provbehandling av varje prov enligt överenskommelse med forskare
  • säker provförvaring i -80˚C frysar (även -20˚C och -135˚C frysar förekommer)
  • utplockning och eventuell fördelning av prov efter överenskommelse med forskare

Temperaturkontroll under provprocesserna och långtidsförvaring är vitalt och avgör hur användbara proverna kommer att vara för framtida analyser. Frysarna står i lokaler med reservström och kylsystem. Frysrummet är kopplat till ett larmsystem och om en dramatisk ändring i temperaturer i frysarna skulle inträffa kontaktas personal som kan vidta åtgärder.

Fördelar med att samla in och förvara din provsamling vid Biobanken norr

  • prov hanteras enligt standardiserat format eller enligt överenskommelse med forskaren
  • prov hanteras av befintlig personal på Biobanken norr
  • kraven som ställs av lagen om biobanker i hälso- och sjukvården (2002:297) till och med 2023-06-30, från och med 2023-07-01 Biobankslag (2023:38), patientdatalagen (2008:355) och dataskyddsförordningen (GDPR) (EU 2016/679) på spårbarhet, säkerhet samt provgivarens integritet uppfylls
  • provgivare, provmängd samt provets lagringsplats kommer att sparas i ett sökbart system. Även tidpunkter under provhanteringen kommer att sparas; såsom tid för provtagning, ankomst till Biobanken norr, centrifugering och infrysning vilket säkerställer kvaliteten och ökar spårbarheten
  • fryslarm via Fastighetsdrift dygnet runt
  • du som forskare behöver ingen extra personal för provhantering, inget separat IT-system, ingen extra administration eller egna lokaler för förvaring av prov

För att använda Biobanken norrs biobankservice är du välkommen att kontakta oss för upprättande av ett serviceavtal!

Provservicekoordinator (PSK) Biobankskoordinator Majken Schobius
E-post
biobankennorr.op@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 15 51
Provservicekoordinator (PSK) Biobankskoordinator Sofia Tornéus
E-post
biobankennorr.op@regionvasterbotten.se