Forskningsprojekt om vårdkontakter vid reumatisk sjukdom

Vill du delta i ett forsknings­projekt om vårdkontakter vid reumatisk sjukdom?

Foto: Jonas Westling

Personerna på bilden har ingen koppling till texten.

Vi vänder oss till dig som är mellan 18 och 30 år och har fått en reumatologisk diagnos under barn- och ungdomsåren.

Syftet med forskningsprojektet är att underlätta övergången av vårdkontakter från barn- och ungdomssjukvården till den reumatologiska vuxensjukvården.

Du deltar i forskningsprojektet genom att besvara en webbenkät som handlar om dina upplevelser av övergången från barn- och ungdomssjukvården till vuxensjukvården.

I slutet av enkäten kommer du också att tillfrågas om intresse av att delta i en digital intervju kring denna forskningsfråga. Intervjun berör också dina upplevelser av att kunna kommunicera och vara delaktig i din egen vård inom barn- och ungdomssjukvården.

Vill du veta mer om forskningsprojektetl? Kontakta ansvarig forskare, Veronica Lundberg, medicine doktor och legitimerad sjukgymnast vid Barn- och ungdomscentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Telefon: 090-785 2131
E-post: veronica.lundberg@regionvasterbotten.se

Vi som utför forskningen är en forskargrupp vid Umeå universitet och Region Västerbotten i samarbete med en forskare vid Trinity University, Dublin, Irland.

Till enkäten