Forskningsstudie: Lider du av mensvärk som påverkar din vardag?

Du kan anmäla intresse för att delta i en studie om primär dysmenorré (mensvärk utan sjukdomsorsak).

Syftet med studien

Syftet med studien är att se om behandling med ett växtbaserat läkemedel kan förbättra dina primära dysmenorrésymtom och om behandlingen är säker och tolereras väl.

Vill du delta i studien?

Kriterier för att delta är bland annat att du:

  • är kvinna mellan 18 och 49 år och ha primär dysmenorré
  • har en menstruationscykel som är mellan ≥ 24 och ≤ 38 dagar
  • har ett BMI mellan 18,5 och 34,9 kg/m²

Du får inte:

  • vara gravid eller amma
  • röka cigaretter varje dag
  • använda hormonella preventivmedel eller spiral inom 6 månader före studien.

Om ovanstående punkter gäller dig, kan du delta i en klinisk studie som undersöker effektiviteten av ett läkemedel för behandling av primär dysmenorré (om du uppfyller alla kriterier för deltagande i studien).

Studieläkemedel

Studieläkemedlet är den växtbaserade produkten Vitex agnus-castus (även kallad munkpeppar eller kyskhetsträd). Läkemedlet är för närvarande godkänt för behandling av andra tillstånd i vissa länder i Europa. Studieläkemedlet jämförs mot placebo, som är en tablett som ser identisk ut men som inte innehåller någon aktiv substans.

Studiens längd och utförande

Ditt deltagande i studien omfattar upp till 7 menstruationscykler. Under den här tiden får du komma på 5 besök på studiekliniken och genomgå undersökningar samt bli uppringd vid 3 tillfällen (så kallade telefonbesök) som innebär att du inte behöver komma till kliniken.

Det är även möjligt att använda dina vanliga smärtstillande läkemedel under studien.

Möjliga fördelar

Det är möjligt att läkemedlet kan förbättra dina symtom och minska behovet att ta smärtstillande läkemedel under menstruationsperioden. Det är också möjligt att du inte kommer att uppleva några hälsofördelar i samband med ditt deltagande i denna studie. Oavsett om du får placebo eller aktivt studieläkemedel, kommer prövningsläkaren och studieteamet kommer att följa dig och din medicinska hälsa under hela studien.

Ersättning

Du får ersättning för utgifter i samband med ditt deltagande i studien.

Din kontaktperson

Om du är intresserad av att delta i den kliniska studien, kontakta:

Erika Figaro, studiesköterska/koordinator, gynekologisk mottagning, Norrlands universitetssjukhus.

E-post: erika.figaro@regionvasterbotten.se