Kontrollpersoner sökes till forskningsprojekt om diabetes och viktnedgång

Det här projektet undersöker om remission av typ 2 diabetes är möjligt genom viktnedgång. För att kunna göra det behöver man jämföra patientgruppen med friska personer som inte har eller har haft diabetes tidigare. Därför söker projektet kontrollpersoner.

Syftet med den planerade studien är att få mer kunskap om mekanismerna bakom diabetes. Projektet är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Diarienummer för prövning hos Etikprövningsmyndigheten är 2022-02242-01.

Vem kan delta i studien?

Vi söker:
• Män som är 60–70 år och har ett BMI över 27.
• Kvinnor som är 50–60 år och har ett BMI över 30.

Du ska inte ha diabetes själv. Inte heller någon förälder, syskon eller barn med diabetes.

Hur går projektet till?

Vi kommer att utföra ett flertal undersökningar, mer detaljer om projektet och vad det innebär att delta får du veta om du blir utvald.

Får jag ersättning?

Ja du får ersättning om du deltar i studien.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse genom att mejla studiepersonalen vid Norrlands universitetssjukhus: edit.folkhalsa@umu.se.

Läs mer om forskningsprojektet på Umeå universitets hemsida