Enheten för utbildning och kunskapsutveckling

Enheten för utbildning och kunskapsutveckling är en verksamhet som arbetar med kvalitetsutveckling av det lärande som bedrivs i vårdverksamheterna för hälso-och sjukvårdens studenter och medarbetare.

Foto: Jonas Westling

Vi arbetar med verksamhetsintegrerat lärande vilket omfattar studenters praktik och verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vi arbetar också med professionsutveckling för Arbetsterapeuter, AT läkare, Fysioterapeuter, ST-läkare, Sjuksköterskor och yrkesutveckling för undersköterskor. Regionens medicinska biblioteksverksamhet och kliniskt träningscentrum tillhör enheten.

Vi hanterar även externa forskningsanslag, handlägger medel från avtalen för läkare- och tandläkare utbildning och forskning genom Alf- och Tua-medel och är administrativt stöd till flertalet kommittéer.

Vi erbjuder

Carina Olovsson Enhetschef
E-post
carina.olovsson@regionvasterbotten.se
Helena Hetta Tillförordnad Regionstudierektor och Övergripande ST-studierektor
E-post
helena.hetta@regionvasterbotten.se
Gun Eriksson Handläggare
E-post
gun.eriksson@regionvasterbotten.se
Anette Ekman Forskningshandläggare och VFU-handläggare
E-post
anette.ekman@regionvasterbotten.se
Helen Simon Forskningshandläggare
E-post
helen.simon@regionvasterbotten.se
Marlene Eriksson Studierektor för omvårdnad
E-post
marlene.eriksson@regionvasterbotten.se
Karin Bölenius Professionsutvecklare i omvårdnad
E-post
karin.bölenius@regionvasterbotten.se
Helena Millkvist Professionsutvecklare i arbetsterapi
E-post
helena.millkvist@regionvasterbotten.se
Maria Sehlin Professionsutvecklare i Fysioterapi
E-post
maria.sehlin@regionvasterbotten.se
Sofia Wikberg Projektledare och VFU handläggare och familjemedicin
E-post
sofia.wikberg@regionvasterbotten.se
VFU frågor
E-post
vfu@regionvasterbotten.se