Forskningsenheten i Skellefteå

Forskningsenheten i Skellefteå är baserad vid sjukhusets medicinsk-geriatriska klinik och finns på plan 2, Skellefteå lasarett. Forskningen fokuseras huvudsakligen på kroppens förmåga att lösa upp eller bilda blodproppar.

Inom sjukhuset och primärvården i Skellefteå pågår ett flertal projekt inom medicinsk forskning och omvårdnadsforskning. Verksamheten har successivt utvidgats till att omfatta allt fler områden och med fler forskare engagerade i olika projekt.

Här undersöks också tillstånden hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt och slaganfall. Enheten utför kliniska läkemedelsprövningar hos patienter med hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke, förmaksflimmer, aortastenos, diabetes, stroke, förhöjda blodfetter samt dialysbehandling vid hjärtsvikt.

Forskningsenhetens målsättning är att vid Skellefteå lasarett:

  • Bedriva forskning inom det intermedicinska området med tyngpunkt på hjärtkärlforskning, särskilt studier avseende riskfaktorer för hjärtinfarkt, plöstlig hjärtdöd, förmaksflimmer, ventrombos och lungemboli samt utredning och behandling av hjärtsvikt.
  • Bidra till kvalitetsutveckling inom internmedicin, utveckling av nya behandlingar och vårdprocesser.
  • Fortlöpande handleda doktorander, vetenskaplig handledning av ST-läkare och läkarstuderande.
  • Bedriva kliniska studier med anknytning till internmedicin, egna studier och på uppdrag externa studier samt delta i läkemedelsprövningar.

Ledning och styrning av FoU-arbetet

Forskningsenheten är organiserad under medicinsk och geriatrisk klinik i Skellefteå, verksamhetschef Marie Jinder. En majoritet av personalen delar sin tjänstgöring mellan forskningsenheten och kliniskt arbete vid medicin-geriatrik kliniken. Forskare vid enheten (adjungerad professor, lektor, senior professor och två forskarstuderande) tillhör institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Varje forskare/forskargrupp leder och ansvarar för respektive projekt gentemot kliniken och institutionen.

Personal vid forskningsenheten

Lars Johansson, docent
Kurt Boman, senior professor, överläkare
Marcus Lind, docent
Jonas Andersson, docent
Ulf Forsberg, disputerad, överläkare
Mona Olofsson, disputerad, biomedicinsk analytiker
Magdalena Johansson, disputerad, överläkare
Cecilia Johansson, disputerad, specialistläkare
Birgitta Stenmark, vårdadministratör

Mona Olofsson Biomedicinsk analytiker
E-post
mona.olofsson@regionvasterbotten.se
Telefon
0910 - 77 15 69
Birgitta Stenmark Vårdadministratör
E-post
birgitta.stenmark@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 11 60