Forum Norr

Forum Norr är en plattform för forskningsstödjande infrastruktur och omfattar de fyra norra regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Region Jämtland-Härjedalen.

Bro över vatten

Forum Norr är den regionala noden för norra delen av Sverige inom den nationella satsningen för klinisk forskning som leds av Vetenskapsrådet och Kliniska Studier Sverige. Regionen har en lång tradition kring uppbyggnad av biobanker, register och genomförande av befolkningsundersökningar med långa uppföljningstider och höga deltagarsiffror. Dessa unika samlingar vill norrregionerna ytterligare utveckla i det regionala och nationella samarbetet för att förstärka norra Sveriges kapacitet att genomföra unika akademiska och industriinitierade studier.

Forum Norr vilar på samverkan mellan regionernas FoU-organisationer och Regionalt cancercentrum Norr, Regionalt biobankscentrum, Registercentrum Norr samt Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet. Vårt mål är att underlätta genomförandet av studier, öka tillgängligheten till studiepatienter från hela Norrland samt utgöra en ingång för företag och akademi. Vi medverkar vid nationella samarbetsprojekt via Kliniska Studier Sverige.

Kontakta Forum Norr: forumnorr@regionvasterbotten.se

För mer information, besök hemsida:

Forum Norr

För mer information om Kliniska Studier Sverige, besök:

Kliniska Studier Sverige

Anna Ramnemark Enhetschef, Kliniskt forskningscentrum
E-post
anna.ramnemark@regionvasterbotten.se
Telefon
070-311 43 96
Marja-Liisa Lammi Tavelin Strateg
E-post
marjaliisa.lammitavelin@regionvasterbotten.se
Telefon
070-201 27 64
Lisette Marjavaara Projektkoordinator
E-post
lisette.marjavaara@regionvasterbotten.se
Telefon
072 - 543 65 72