Kliniskt forskningscentrum

Kliniskt forskningscentrum, KFC, är en för region och universitet gemensam resurs för patientnära klinisk forskning. Lokalerna är öppna för forskare från alla regionsverksamheter och universitetsenheter.

Nyttjandet av lokaler, laboratorier och enklare utrustning är kostnadsfri för akademisk (ej företagssponsrad) forskning som ansökt om och fått plats. Användning av mer komplicerad utrustning som kräver personalresurs debiteras. På KFC bedrivs både akademiska och företagssponsrade studier.

Resurser på KFC (urval)

  • Erfarna forskningssjuksköterskor
  • Mottagningsrum och skrivplatser
  • Laboratorium för hantering av prover, centrifuger, kylcentrifuger
  • EKG-apparat
  • Ultraljudsapparat för ekokardiografi
  • DXA för bentäthetsmätning och analys av kroppssammansättning
  • RMR för indirekt kaliometri
  • Infusionspumpar
  • Sängar för undersökning och övernattningsmöjlighet

 Ansökan görs via ansökningssystemtet Researchweb

http://www.researchweb.org/is/vll/

För nya studier gäller två ansökningstillfällen per år, vanligen i oktober och april. Pågående studier lämnar vetenskaplig rapport i april. Avslutade studier lämnar en slutrapport.

KFC välkomnar nya studier och nya nyttjare!

Sprid gärna information till kollegor som vill ha stöd att genomföra en klinisk studie. Vi berättar gärna om verksamheten vid ett enhetsmöte eller i ledningsgrupp.

Anna Ramnemark Enhetschef, Kompetenscentrum för klinisk forskning
E-post
anna.ramnemark@regionvasterbotten.se
Telefon
070-311 43 96