Clinicaltrials.gov

Kliniskt forskningscentrum kan ge forskare tillgång till clinicaltrials.gov.

Vad är clinicaltrials.gov?

Clinicaltrials.gov är ett internationellt register och databas för kliniska studier som drivs av U.S. National Institutes of Health. Clinicaltrials.gov innehåller information om en studies syfte, vilka som kan delta, platser och kontaktinformation. Även studieresultat kan registreras där. Användning av databasen är kostnadsfritt.

Registrering av kliniska studier i ett offentligt studieregister är ett villkor för publicering av resultat i flertalet tidskrifter. Studier ska registreras innan första patienten inkluderas i studien. Det, bland annat, står i dokumentet Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URM) som har tagits fram av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). I dagsläget har ungefär 650 medicinska tidskrifter ställt sig bakom URM. Clinicaltrials.gov är ett väletablerat register som accepteras av de allra flesta tidskrifterna som en databas där studien bör vara registrerad för att kunna bli publicerad. 

Kliniskt forskningscentrums roll

Inför en planerad klinisk studie med Region Västerbotten som huvudman, får forskaren via clinicaltrials.gov kontaktinformation till personer hos KFC de kan kontakta för att kunna registrera sin studie under organisationen Region Västerbotten. KFC tillhandahåller administratörer för detta.