Utbildningar

Kliniskt forskningscentrum anordnar årligen ett antal utbildningar inom klinisk forskning och forskningsmetodik. Lunchprogram för statistikföreläsningar hittar du längre ned på sidan.

____________________________________________________________________________________

GCP-utbildningar

Kurserna vänder sig till dig som arbetar med eller planerar att arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice. GCP är riktlinjer för hur kliniska prövningar ska genomföras för att säkerställa att data och resultat är korrekta samt att studiedeltagarnas rättigheter, integritet och konfidentialitet skyddas. 

Nedan hittar du de GCP-utbildningar som Kliniskt Forskningscentrum arrangerar årligen. 

Alla våra GCP-utbildningar berättigar till ett Transcelerate-godkänt intyg.

Grundkurs i Good Clinical Practice

Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar. 

Kursen vänder sig till dig som inte tidigare har gått en grundkurs i GCP.

Kurstillfällen under året:

2 mars klockan 8.30-16.30 

Mer information och anmälan

Repetitionskurs i Good Clinical Practice

Kursen ger en repetition vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar. 

Prövare i kliniska läkemedelsstudier, och även andra medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen, ska ha adekvat kunskap samt dokumenterad utbildning. Detta ska uppdateras regelbundet och lämpar sig bra som en sådan GCP-uppdatering. 

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått en kurs i GCP någon gång de senaste fem åren och behöver en repetition i GCP.

Kurstillfälle under året:

16 maj klockan 12.30-16.30

Mer information och möjlighet till anmälan inom kort

Fördjupningskurs i Good Clinical Practice

Kursen ger fördjupade kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier. 

Kursen vänder sig till dig som tidigare har gått en grundläggande endagskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och är intresserad av att fördjupa eller uppdatera dina kunskaper. 

Prövare i kliniska läkemedelsstudier, och även andra medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen, ska ha adekvat kunskap samt dokumenterad utbildning i GCP.

Kurstillfälle under året:

Information kommer senare

_________________________________________________________________________________

Övriga utbildningar

Hur kan och får jag ta del av data från vården för min kliniska forskning? 

Grundläggande utbildning i juridik för kliniska forskare kring de regler, lagar och verktyg som styr vad man får och kan göra i sin forskning. Utbildningen riktar dig till kliniska forskare i norra sjukvårdsregionen och vid Umeå universitet. 

Kommande tillfälle: 

2 februari klockan 14-16, digital deltagande

Mer information och anmälan

Lunchprogram för statistikföreläsningar

Program för våren 2023

_______________________________________________________________________________

Introduktion till klinisk forskning

Kliniska Studier Sverige har tagit fram en introduktionsfilm som ger en inblick i vad klinisk forskning är, varför den behövs, hur den utförs och vem som har nytta av klinisk forskning. 

Filmen riktar sig främst till personal inom hälso- och sjukvård som inte själva är forskningsaktiva. Den kan även ge allmänhet, patienter och intresseorganisationer en bättre inblick i hur vården utvecklas genom klinisk forskning.

 

Se filmen och ta del av diskussionsunderlag

Kliniskt forskningscentrum
E-post
klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se