Livsmedicin

Vårt uppdrag är att stödja forskning, innovations- och utvecklingsprojekt inom området hälsa med fokus på digitala lösningar och e-hälsa.

Livsmedicin är en del av Geriatriskt centrum, där vi lägger stor vikt vid hälsostödjande insatser för sjukdomsprevention. Vi utvecklar prevention- och egenvård genom teknikutveckling i samarbete med andra aktörer. Detta för att främja och driva innovation och utvecklingsarbete inom e-hälsa.

Vi samverkar med andra regionspecifika funktioner, kommuner och universitet. Vi värnar om ett öppet förhållningssätt, vilket skapar förutsättningar för kreativitet och nya lösningar inom hälso- och sjukvården. Målet är att främja ett hälsosamt åldrande genom hela livet.

Dessa projekt deltar vi i:

Logga Seuro

SEURO är ett EU finansierat Horizion-projekt med syfte till att undersöka om ny teknologi kan hjälpa människor som lider av flera långvariga sjukdomar att ta hand om sin hälsa och sitt välmående, samt få en förbättrad vård. Projektet leds från Irland och inkluderar 12 partners i fem EU-länder.

Stratifi AI är ett EU finansierat Horizon-projekt med syfte till att skapa en digital tvilling, en digital representation av dig själv. Projektet utvecklar AI-modeller och demonstrerar hur samma digitala tvilling kan följa en patient i olika skeden av sin sjukdom. Den skalbara plattformen utgör grunden för ett nytt sammankopplat- och patientcentrerat hälso- och sjukvårdsystem.  Projektet leds från Linköpings Universitet och inkluderar 12 partners i fem EU-länder.

Health Data Sweden (HDS) är en europeisk digital innovationsknytpunkt för att öka digital transformation inom hälsodata, för små och medelstora företag och den offentliga sektorn, med hjälp av nyckelteknologier. Projektet leds från KTH i Stockholm och inkluderar 15 partners i Sverige.

Nordic Access kopplar samman Health- och MedTech företag med testaktörer över hela Norden. Syftet är att förenkla processen för internationella företag att etablera sin produkt i Norden. Projektet finansieras av Nordic Innovation, direkt underställda det Nordiska ministerrådet. Projektet leds av Arnora OY i Finland med Århus Kommun och Region Västerbotten som partners.

Kenth Söderström Avdelningschef
E-post
kenth.soderstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
073-068 18 77