Livsmedicin

Vårt uppdrag är att stödja och bedriva forskning, innovations- och utvecklingsarbete inom området hälsa i arbete, miljö och livsstil, med fokus på digitala lösningar och e-hälsa.

Livsmedicin är en del av Geriatriskt centrum och har rötter inom klinisk forskning. Ett stort fokus ligger på hälsostödjande insatser för sjukdomsprevention. Därför utvecklar vi preventions- och egenvård genom teknikutveckling och produktvalidering i vår testbädd. I en testbädd kan idéer utvecklas och provas på faktiska personer i en innovativ miljö som liknar verkligheten.

Livsmedicin samarbetar gärna med såväl regioner, kommuner, universitet och näringsliv men också med föreningsliv, pensionärsorganisationer och studieförbund. Vi tror att detta öppna förhållningsätt skapar förutsättningar för kreativitet och nya lösningar på dagens samhällsutmaningar. Vi har en tvärvetenskaplig profil med kompetens inom folkhälsa, rehabiliteringsmedicin, molekylärbiologi, fysiologi, omvårdnad, geriatrik, invärtesmedicin, idrottsmedicin och psykologi. Våra fokusområden är ökad fysisk aktivitet, social gemenskap, en hälsosamlivsstil och identifiering av friskfaktorer för ett hälsosamt åldrande genom hela livet.

En testbädd – många möjligheter

En testbädd är inte bara en teknikfråga, de behövs även för att utvecklare och forskare ska kunna förstå befolkningens vårdbehov och på så sätt driva utveckling tillsammans med medborgaren. Vår testbädd är integrerad i ett fullskaligt system med teknik som ligger i framkant och erbjuder utmärkta möjligheter för visualisering, utbildning och beteendestödjande kommunikation. Vårt mål är att korta vägen från idé till innovation och utveckling samt vara en plattform där nya kommersiella tjänster och produkter skapas och komma befolkningen till gagn.

Vad vi erbjuder

Livsmedicins testbädd består av tre delar:

 1. Laboratorium
 2. Konstruerad/simulerad användarmiljö
 3. Verklig användarmiljö

I vårt digitala laboratorium kan vi skapa nya och utveckla befintliga tjänster och produkter som sedan kan testas i isolerade, artificiella och kontrollerbara miljöer. I den simulerade användarmiljön erbjuder vi sedan tester i verklighetsnära miljöer men under kontrollerade förhållanden. I den tredje miljön, verklig användarmiljö, kan teknik och koncept testas direkt i den miljö där tekniken är avsedd att användas.

Som komplement till testbädden erbjuder vi tillgång till omfattande testutrustning så som:

Funktionstester

 • Greppstyrka
 • Balansmätning
 • Gånganalys

Kroppsammansättning

 • Bentäthet, muskler och fett (iDXA)
 • Bentäthet (pQCT)
 • Muskler och fett (bioimpedans)

Provtagning

 • Blodprover
 • Blodtryck
 • Antropometri (längd, vikt, midjemått osv.)
 • Provhantering (centrifug, frysförvaring -80°C)

 Aktivitetsmätning

 • Objektiv rörelsemätning (accerlerometri)
 • Konditionsmätning (ergometercykel)
 • Skattningsskalor (IPAQ)
 • Aktivitetsapp för iOS och Android

Hjälp med utvecklings- eller forskningsprojekt?

Vill du nyttja vår kompetens och våra resurser? Tveka inte att ta kontakt med oss!

Dessa projekt deltar vi i:

Healthy Ageing Initiative
KRAFT Utbildning
Nord InC
SENDoc

Gabriella Eikelboom Verksamhetschef
E-post
gabriella.skantz.eikelboom@regionvasterbotten.se