Skellefteå

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i Skellefteå våren 2024 av barn- och ungdomshabiliteringen.

 

Introduktionsföreläsning

Datum och tid
Onsdag 20 mars klockan 13-16

Vänder sig till
Föräldrar som nyligen, inom 0-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Introduktionsföreläsning och erfarenhetsutbyte. Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Ansvariga
Kurator Julia Lindberg, 0910-77 07 05

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Bäckgatan 1 Skellefteå

Övrigt

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 24 januari till barnhabske@regionvasterbotten.se 
eller till 0910-77 07 00

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven

 

Kommunikation

Datum och tid
Onsdagarna 10, 17, 24 april samt 8, 15 och 22 maj klockan 13-15:30

Vänder sig till
Föräldrar till barn mellan 1-6 år med kommunikationssvårigheter. Även tidigare kursdeltagare är välkomna i mån av plats.

Innehåll, syfte
Kunskap om barnets kommunikationsutveckling, lekens betydelse samt Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt. Erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Ansvariga
Logoped Rebecca Lundmark, 0910-77 07 59

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Bäckgatan 1 Skellefteå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt

Begränsat antal deltagare. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast onsdag 27 mars till barnhabske@regionvasterbotten.se 
eller till 0910-77 07 00

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven

Datum och tid
Onsdag 13 november klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Kursen utgår från Uppsala habiliterings kurs Tidig intervention https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tidig-intervention/

Tips om vad man kan göra hemma för att stötta språkutvecklingen hos små barn som behöver extra stöd. Tips om språkträning i vardagen. Tips om böcker, appar, filmer och lekar. Tips om var man hittar mer information och vilka kurser som passar för att lära sig mer.

Ansvarig
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Bäckgatan 1 Skellefteå
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Kursmaterialet finns översatt till arabiska, engelska, somaliska, sorani och tigrinska.

Anmälan senast

Senast tisdag 29 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni deltar på plats eller via videolänk

 

Erfarenhetsutbyte

Datum och tid
Måndag 19 februari klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som äter selektivt. Ditt barn äter kanske bara några enstaka maträtter och det är så begränsat att du blir orolig.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Bäckgatan 1 Skellefteå
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Föreläsarna sitter i Umeå men det finns möjlighet att delta från habiliteringen i Skellefteå via videolänk.

Anmälan senast
Senast måndag 5 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni deltar på plats eller via videolänk

Datum och tid
Onsdag 25 september klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som äter selektivt. Ditt barn äter kanske bara några enstaka maträtter och det är så begränsat att du blir orolig.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Bäckgatan 1 Skellefteå

Övrigt
Föreläsarna sitter i Umeå men det finns möjlighet att delta från habiliteringen i Skellefteå via videolänk.

Anmälan senast
Senast onsdag 11 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven

Datum och tid
Måndag 5 februari klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som har svårt att äta vanlig mat via munnen. Vi pratar om mat för barn och hur man kan anpassa mat och dryck när det är svårt att tugga och svälja.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Bäckgatan 1 Skellefteå
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Föreläsarna sitter i Umeå men det finns möjlighet att delta från habiliteringen i Skellefteå via videolänk.

Anmälan senast
Senast måndag 22 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven

Om du/ni deltar på plats eller via videolänk

Datum och tid
Onsdag 2 oktober klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som har svårt att äta vanlig mat via munnen. Vi pratar om mat för barn och hur man kan anpassa mat och dryck när det är svårt att tugga och svälja.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Bäckgatan 1 Skellefteå

Övrigt
Föreläsarna sitter i Umeå men det finns möjlighet att delta från habiliteringen i Skellefteå via videolänk.

Anmälan senast
Senast onsdag 18 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven

 

Syskongrupp

Datum och tid
Onsdagarna 31 januari samt 7 och 14 februari klockan 15-16:30

Vänder sig till
Dig som är 8-12 år och har ett syskon med funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte
Att få möjlighet att träffa andra som har ett syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet till att prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans.

Ansvariga
Kurator Lina Boman, 0910-77 07 11
Specialpedagog Anna Sandström, 0910-77 07 20
Kurator Hanna Lundgren, 0910-77 07 21

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Bäckgatan 1 Skellefteå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på fika.

Anmälan senast
Senast onsdag 17 januari till barnhabske@regionvasterbotten.se 
eller till 0910-77 07 00

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn och ålder på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

 

Information

Datum och tid
Torsdag 1 februari klockan 16-17

Vänder sig till
Närstående, nätverk och övriga intresserade i hela länet.

Innehåll, syfte
Hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Hur kan man skapa möjlighet för rörelse?

Ansvarig
Sjukgymnast Martina Westman 0950-393 64

Plats
Via videolänk.

Övrigt
Videolänk skickas ut till den e-postadress som anges i anmälan.

Anmälan senast
Senast torsdag 18 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn och mailadress till den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.