Skellefteå

Basprogram

Datum och tid:

Måndagarna 4 oktober, 11 oktober, 18 oktober samt 25 oktober klockan 13-15

Vänder sig till:

Föräldrar till barn 1-15 år som fått diagnosen autism och nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. De som berörs kommer att få en inbjudan av habiliteringen.

Innehåll, syfte:

Att ge föräldrar till barn, som nyligen fått en autismdiagnos, en kunskapsbas inom vanliga områden i vardagen där det ofta uppstår svårigheter och att få möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Plats:

Konferensrum Blåbäret, plan 2 (vid restaurang Arom), Skellefteå lasarett (karta skickas med inbjudan)

Ansvariga:

Arbetsterapeut Johanna Forsfjäll 0910-77 07 12

Specialpedagog Maud Berglund 072-503 24 43

 

Övrigt: 

Om vi på grund av pandemin inte kommer kunna träffas fysiskt kommer kursen att utföras digitalt. Meddelande om det kommer i så fall innan kursstart. 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. 

Anmälan:

Senast måndag 20 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Introduktionsföreläsning

 

Datum och tid: 

Onsdag 6 oktober klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar, närstående och nätverk till barn och ungdomar med cerebral pares.

Innehåll, syfte:

Information om diagnostik. Vad ryms inom begreppet cerebral pares? Vad är spasticitet? Behandling/fysioterapi/botulinumtoxin/Baklofen. CPUP uppföljningsprogram för barn med cerebral pares. En beskrivning av vad vi vet idag.

Plats: 

Konferensrum Mandeln, våning 2 i huset intill habiliteringen (syn- och logopedavdelningen finns på samma våning), Skellefteå lasarett.

Ansvariga: 

Fysioterapeut Eva Tjäder, 072-502 96 31

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast onsdag 22 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Datum och tid: 

Torsdag 21 oktober klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats: 

Konferensrum Mandeln, våning 2 i huset intill habiliteringen (syn- och logopedavdelningen finns på samma våning), Skellefteå lasarett.

Ansvariga: 

Kurator Anna Wejåker Aronsson, 0910-77 07 09

Övrigt: 

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 7 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid:

Torsdag 11 november klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte: 

Att få kunskaper om barns utvecklingsfaser, begåvningsutveckling, utvecklingsförsening och intellektuell funktionsnedsättning. 

Plats: 

Konferensrum Blåbäret, plan 2 (vid restaurang Arom), Skellefteå lasarett.

Ansvariga:

Psykolog Anton Holmqvist, 0910-77 07 01

Övrigt:  

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 28 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Deltagande via videolänk är möjligt.

Kommunikation

Datum och tid: 

Onsdagarna 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober samt 10 november klockan 13-15

Vänder sig till:

Föräldrar som vill komma igång/få en nytändning/bygga vidare på sitt tecknande.

Innehåll, syfte:

Att bli trygg i sitt användande av vardagsnära tecken som stödjer kommunikation och samspel mellan barn och föräldrar.

Plats: 

Konferensrum Blåbäret, plan 2 (vid restauran Arom), Skellefteå lasarett.

Ansvariga: 

Logoped Stina Holmgren, 0910-77 07 15

Hörselpedagog Ann-Helen Rönnlund från hörselrehabiliteringen

Övrigt: 

Om kursen inte går att genomföra fysiskt på grund av smittläget kommer den erbjudas via videolänk.

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast onsdag 22 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Erfarenhetsutbyte/grupp

Datum och tid: 

Tisdagarna 9 november, 16 november samt 23 november klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar till ungdomar 14-19 år med autism som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Att ge föräldrar till ungdomar med autism en kunskapsbas inom vanliga områden i vardagen där det kan uppstå svårigheter. Föreläsningarna varvas med erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Plats: 

Konferensrum Mandeln, våning 2 i huset intill habiliteringen (syn- och logopedavdelningen finns på samma våning), Skellefteå lasarett. 

Ansvariga: 

Arbetsterapeut Hanna Burman, 0910-77 07 19

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Om vi på grund av pandemin inte kommer att kunna träffas fysiskt kommer kursen utföras digitalt. Meddelande om det kommer i så fall innan kursstart.

Anmälan: 

Senast tisdag 2 november till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Datum och tid: 

Onsdag 13 oktober klockan 16-18.30 samt onsdag 20 oktober klockan 14.30-18.30

Vänder sig till:

Syskon i åldrarna 9-15 år.

Innehåll, syfte:

Möjlighet att träffa andra syskon och få dela erfarenheter, att ställa frågor och få information om sitt syskons funktionsnedsättning.

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Skellefteå lasarett.

Ansvariga: 

Fysioterapeut Viktoria Aktell, 0910-77 07 04

Kurator Matilda Lindmark, 0910-77 07 08

Specialpedagog Marie Hedlund Hillgren, 0910-77 07 20

Övrigt: 

Kostnadsfri måltid ingår.

Anmälan: 

Senast onsdag 29 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Information

Datum och tid: 

Torsdagarna 14 oktober, 21 oktober samt 28 oktober klockan 15-17

Vänder sig till:

Föräldrar eller legal företräfare till ungdomar 16 år och äldre.

Innehåll, syfte:

Information om vilket samhällsstöd som finns för vuxna med funktionsnedsättning. Kursen kommer att beröra ämnen såsom god man, boende, arbete och sysselsättning samt möjlighet till fortsatt sötd efter avslutad kontakt med barn- och ungdomshabliteringen.

Plats: 

Vuxenhabiliteringen, Nordlandergatan 15, Skellefteå.

Ansvariga: 

Kurator Julia Lindberg, 0910-77 07 05

Kurator Cecilia Lind, 0910-77 07 13

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 30 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen. 

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid:

Tisdag 9 november klockan 14-16

Vänder sig till:

Föräldrar som funderar på om deras barn ska börja i grundskolan med stöd av grundsärskolans läroplan, eller i centrala grundsärskolan. 

Innehåll, syfte: 

Information kring de olika skolformer som finns för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Vi vet att föräldrar ofta har funderingar inför sitt barns kommande skolstart, vilket är värdefullt att i god tid få information om. 

Plats: 

Stadshuset Brinken, lokal E3 på entréplan, Skellefteå

Ansvariga:

Specialpedagog Marie Hedlund Hillgren, 0910-77 07 20

Specialpedagog Maud Berglund, 0910-77 07 03

Övrigt:  

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast tisdag 26 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75