Södra Lappland

Introduktionsföreläsningar

Datum och tid:

Onsdag 13 oktober klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Information om diagnos samt erfarenhetsutbyte tillsammans med andra föräldrar.

Plats:

Habiliteringscentrum, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga: 

Psykolog Gunilla Holmbom, 0950-393 66

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. 

Anmälan:

Senast onsdag 29 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Datum och tid:

Onsdag 10 november klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte: 

Att få kunskaper om barns utvecklingsfaser, begåvningsutveckling, utvecklingsförsening och intellektuell funktionsnedsättning. 

Plats: 

Habiliteringscentrum, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga:

Psykolog Gunilla Holmbom, 0950-393 66

Övrigt:  

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast onsdag 27 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Deltagande via videolänk är möjligt.

 

Grupp

 

Datum och tid:

Tisdagarna 5, 12, 19 och 26 oktober, 2, 16, 23 och 30 november samt 7, 14 och 21 december klockan 16-17.30.

Reservation för att justeringar gällande tid kan bli aktuellt utifrån gruppens önskemål.

Vänder sig till:

Ungdomar mellan 13-19 år med autismspektrumdiagnos som vill träna sociala förmågor digitalt tillsammans med andra ungdomar. 

Innehåll, syfte:

Social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaltion vid autismspektrumtillstånd. Målet med träningen är att stärka individens egna möjligheter att ta kontroll över sitt liv och klara av vardagen. Metoden går ut på att träna och utveckla den sociala förmågan och kommunikationsförmågan, förståelsen för socialt samspel och mentalisering i gruppsammanhang.

Plats:

Gruppträningen genomförs digitalt.

Ansvariga: 

Psykolog Gunilla Holmbom, 0950-393 66

Anmälan:

Senast tisdag 21 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.