Södra Lappland

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i södra Lappland under hösten 2024 av barn- och ungdomshabiliteringen.

 

Kommunikation

Datum och tid
Onsdag 13 november klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Tips om vad man kan göra hemma för att stötta språkutvecklingen hos små barn som behöver extra stöd. Tips om språkträning i vardagen. Tips om böcker, appar, filmer och lekar. Tips om var man hittar mer information och vilka kurser som passar för att lära sig mer.  Kursen utgår från Uppsala habiliterings kurs Tidig intervention:  https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tidig-intervention/

Ansvarig
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Logoped Signe Brandt, 090-785 42 14

Plats
Föreläsningen hålls av logoped och dietist från Umeå. Föräldrar som hör till barn- och ungdomshabiliteringen i Lycksele kommer att sitta med personal från habiliteringen i habiliteringens lokaler och delta i föreläsningen via videolänk.

Övrigt
Kursmaterialet finns översatt till arabiska, engelska, somaliska, sorani och tigrinska. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 30 oktober till eva.swerts@regionvasterbotten.se 
eller till 0950-393 65

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

 

Erfarenhetsutbyte

Datum och tid
Måndag 9 september klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som äter selektivt. Ditt barn äter kanske bara några enstaka maträtter och det är så begränsat att du blir orolig.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Föreläsningen hålls av logoped och dietist från Umeå. Föräldrar som hör till barn- och ungdomshabiliteringen i Lycksele kommer att sitta med logoped Anna Andersson i habiliteringens lokaler och delta i föreläsningen via videolänk.

Anmälan senast
Senast måndag 26 augusti till 
barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Onsdag 2 oktober klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som har svårt att äta vanlig mat via munnen. Vi pratar om mat för barn och hur man kan anpassa mat och dryck när det är svårt att tugga och svälja.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Föreläsningen hålls av logoped och dietist från Umeå. Föräldrar som hör till barn- och ungdomshabiliteringen i Lycksele kommer att sitta med personal från habiliteringen i habiliteringens lokaler och delta i föreläsningen via videolänk.

Anmälan senast
Onsdag 18 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

 

Grupp

Datum och tid
Onsdagarna 25 september samt 2 och 9 oktober klockan 9-11:30

Vänder sig till
Föräldrar till barn och ungdomar med svårigheter och där det är svår att förändra olika beteenden som blir problem i vardagen. Barnets ålder bör vara 6 år eller äldre.

Innehåll, syfte
Utbildningen ger fördjupad kunskap om hur vi kan förstå, påverka och förändra beteenden som blir problematiska i vardagen. Den ger en teoretisk grund kring inlärningspsykologi, orsaker till beteenden och hur vi kan analysera dem. Du får hjälp med strategier, bemötande och kunskap om hur du kan förstärka önskvärda beteenden. Mellan tillfällena får du uppgifter att jobba med, till exempel att kartlägga beteenden och pröva strategier. Syftet är att ge dig som förälder förutsättningar att aktivt hjälpa ditt barn till en positiv utveckling.

Ansvariga
Psykolog Anna Bergdal, 0950-393 66
Kurator Johanna Ekenbro, 0950-393 51

Plats
Via videolänk. Länken skickas ut via 1177.se eller e-post cirka 1 vecka innan start.

Anmälan senast
Onsdag 11 september till eva.swerts@regionvasterbotten.se 
eller till 0950-393 65

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta, mailadress som länken ska skickas till samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Onsdagarna 23 oktober samt 6 och 20 november klockan 9:30-11:30

Vänder sig till
Föräldrar.

Innehåll, syfte
Kursen ger ökad kunskap om onlinemiljöer och sociala medier, vilka risker för utsatthet som finns och hur man kan motverka dem. Man får även kunskap om barns sexuella utveckling under ungdomsåren. Kursen tar också upp den komplexitet som finns för barn med olika funktionsnedsättningar.

Ansvariga
Kurator Annika Ödling, 0950-393 34
Kurator Johanna Ekenbro, 0950-393 51

Plats
Via videolänk.

Anmälan senast
Onsdag 9 oktober till eva.swerts@regionvasterbotten.se 
eller till 0950-393 65

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta, mailadress som länken ska skickas till samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.