Umeå

Här finns information om grupper och föreläsningar som du kan anmäla dig till under våren 2023 hos hos Barn- och ungdomshabiliteringen Umeå. Ett par grupper har sista anmälningsdag under vårterminen men startar i augusti.

Introduktionsföreläsning

 

Datum och tid

Onsdag 15 mars klockan 13.00–16.00.

Vänder sig till

Föräldrar som nyligen, inom 1–3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Erfarenhet av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31–33, Umeå.

Ansvarig

Psykolog Ulla Ader, 090–785 42 04
Kurator Cecilia Ljung, 090–785 42 50

Övrigt

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 1 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090–785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid

Onsdag 29 mars klockan 13.00–15.30.

Vänder sig till

Föräldrar och anhöriga som önskar veta mer om begåvningsutveckling.

Innehåll, syfte

Att få kunskaper om barns begåvningsutveckling och om utvecklingsförsening. Vad innebär diagnosen intellektuell funktionsnedsättning? Hur förstår barnet sin omvärld på olika begåvningsnivåer?

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31–33, Umeå.

Ansvarig

Psykolog Marianne Engström
Kurator Cecilia Ljung, 090–785 42 50

Övrigt

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 15 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090–785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är möjligt.

Kommunikation

 

Datum och tid

Torsdag 23 februari, torsdag 2 mars, onsdag 15 mars, onsdag 5 april och torsdag 20 april. Samtliga tillfällen klockan 09.30–11.00.

Vänder sig till

Vårdnadshavare och i mån av plats närstående.

Innehåll, syfte

Teckenkommunikation i vardagen. Att bli trygg i sitt användande av vardagsnära tecken som stödjer kommunikation och samspel mellan barn och föräldrar.

Plats

Hörselhabiliteringen NUS, Akutvägen 2 A (Byggnad 7, bredvid Östra station). Lokal Ekorren.

Ansvarig

Logoped Signe Kofoed Brandt, 090–785 42 14 och hörselpedagog från hörselhabiliteringen. Kursen ges i samarbete med Hörselhabiliteringen.

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Torsdag 9 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090–785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Datum och tid

Fredag 17 mars, 31 mars, 14 april, 21 april, 28 april och 5 maj klockan 09.30-–12.00

Vänder sig till

Föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter. Kursen riktar sig till flerspråkiga familjer. För föräldrar med barn i förskoleålder och eventuellt tidig skolålder och där barnet har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Få kunskap om barnets kommunikationsutveckling och lekens betydelse samt få information om AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) med fokus på hur man som förälder kan stödja barnets kommunikation. Tolk bokas för de som behöver. Kursen är för föräldrar och besök sker utan barn.

Plats

Barn-och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31–33 Umeå.

Ansvarig

Logoped Lisa Granberg, 090–785 42 18
Logoped Inger Flodgren, 090–785 42 44

Övrigt

Kurstillfällena bygger på varandra och där därför önskvärt att delta varje gång. Mellan varje kurstillfälle får man en hemuppgift. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Fredag 3 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090–785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Ange om det finns behov av tolk och vilket språk. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Introduktion autism med erfarenhetsutbyte

 

Datum och tid

Fredagar 17 februari, 3 mars, 17 mars och 31 mars klockan 9.00–12.00.

Vänder sig till

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i förskoleåldern och upp till 8 år som nyligen kommit i kontakt med barn och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd. Specialpedagog deltar vid tema tydliggörande, lek och samspel. Dietist och uroterapeut deltar vid tema toalett och kost.

Plats

Barn och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31–33, Umeå.

Ansvarig

Psykolog Jeanette Löfgren, 090–785 42 39
Kurator Erika Ilstedt, 090–785 42 33

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Fredag 3 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090–785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Datum och tid

Tisdag 14 mars, 28 mars och 4 april klockan 9.00–12.00. Onsdag 26 april klockan 13.00–16.00.

Vänder sig till

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i åldern 9 år och äldre som nyligen kommit i kontakt med barn och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd. Arbetsterapeut deltar kring tema tydliggöra och synliggörande.

Plats

Barn och ungdomshabiliteringen Kandidatvägen 31–33 Umeå.

Ansvarig

Psykolog Amanda Lundin, 090–785 42 59
Kurator Gunilla Jonsson, 090–785 42 38

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Tisdag 28 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090–785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Erfarenhetsutbyte/grupp 

 

Datum

Onsdag 25 januari, 1 februari och 8 februari klockan 9.00–12.00.

Vänder sig till

Föräldrar till ungdomar från 16 år och äldre med diagnoser inom autismspektrat som nyligen (inom 1–3 år) kommit i kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Föreläsning om autismspektrumdiagnoser. Möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar, samhällsinformation, coopingstrategier, stresshantering med mera.

Plats

Ungdom- och vuxenhabiliteringen råd och stöd Umeå, Akutvägen 2 A Umeå.

Ansvarig

Kurator Maria Lilja Ahlberg, 090–785 42 37
Psykolog Rebecca Gustafsson, 070–535 42 68

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 11 januari till Rebecca Gustafsson 070–535 42 68 eller till rebecca.gustafsson@regionvasterbotten.se. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Datum och tid

Onsdag 19 april, onsdag 3 maj och tisdag 16 maj klockan 13:00–15:30.

Vänder sig till

Föräldrar med barn upp till 10 år inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringen med till exempel en försenad utveckling/intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller medicinska sjukdomar.

Innehåll, syfte

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar oberoende av diagnos. Träffarna är uppbyggda kring teman från föreläsningen ”Det speciella föräldraskapet” som till exempel hur det var att få beskedet, stresshantering och copingstrategier. Det kommer även finnas tid för information om barns utveckling samt samhällsinformation.

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31–33, Umeå.

Ansvarig

Kurator Emelie Fries, 090–785 42 34
Psykolog Ulla Ader, 090–785 42 04
PTP-psykolog Olle Östlund, 090–785 42 94

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 5 april till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090–785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Anmälan gäller samtliga tillfällen. Begränsat antal platser. I första hand rekommenderar vi deltagande på plats men vid särskilda skäl är det möjligt att delta via videolänk.

Datum och tid

Onsdag 14 juni, torsdag 15 juni och fredag 16 juni klockan 10.00–12.00. Föräldraträff måndag 19 juni klockan 10.00–12.00.

Vänder sig till

Dig som är 8–12 år och som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte

Att få möjlighet att träffa andra som har ett syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet till att prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans.

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31–33, Umeå.

Ansvariga

Kurator Elin Söderberg, 090–785 42 66
Psykolog Nina Bask, 090–785 42 07
Kurator Emelie Fries, 090–785 42 34

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 31 maj till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090–785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Begränsat antal platser. Bekräftelse kommer att skickas ut. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Datum och tid

Måndag 14 augusti och tisdag 15 augusti klockan 9.00–11.00.

Vänder sig till

Dig som är 8–12 år och har ett syskon med autism.

Innehåll, syfte

Att få träffa andra barn som har ett syskon med autism, att få möjlighet att prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans.

Plats

Barn och ungdomshabiliteringen Kandidatvägen 31–33, Umeå.

Ansvarig

Specialpedagog Malin Persson, 090–785 42 27
Specialpedagog Ylva Fredriksson, 090–785 42 17

Övrigt

Vi bjuder på fika.

Anmälan senast

Fredag 30 juni till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090–785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Datum och tid

Torsdag 17 augusti klockan 9.00–12.00.

Vänder sig till

Till dig som är 13 år eller äldre och som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte

Att få träffa andra som har syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet till information, prata och dela erfarenhet med varandra.

Plats

Ungdom- och vuxenhabiliteringen råd och stöd Umeå, Akutvägen 2 A, Umeå. Lokal Björnen BV.

Ansvariga

Kurator Maria Lilja Ahlberg, 090–785 42 37
Psykolog Rebecca Gustafsson, 070–535 42 68

Övrigt

Vi bjuder på enklare fika.

Anmälan senast

Torsdag 22 juni till Rebecca Gustafsson 070–535 42 68 eller till rebecca.gustafsson@regionvasterbotten.se. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Bekräftelse kommer i augusti. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Information

Datum och tid

Onsdag 26 april klockan 13.00–16.00.

Vänder sig till

Föräldrar till barn mellan 8–12 år med en intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder och/eller medicinska diagnoser. Föräldrar får även bjuda in övrigt nätverk om de önskar.

Innehåll, syfte

Informationen fokuserar på en period i ett barns liv då det utvecklingsmässigt kan komma många frågor om funktionsnedsättningen och hur de som föräldrar kan prata om det med dem.

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31–33, Umeå.

Ansvarig

Psykolog Ulla Ader, 090–785 42 04
Kurator Cecilia Ljung, 090–785 42 50

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 12 april till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090–785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid

Måndag 29 maj klockan 17.30-19.30

Vänder sig till

Släkt, vänner och andra närstående som inte varit på någon information tidigare. Föräldrarna bjuder in de personer som de önskar ska delta.

Innehåll, syfte

Grundläggande information om autismspektrumtillstånd. Konsekvenser i vardagen, svårigheter och styrkor. Förhållningssätt och bemötande.

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig

Psykolog Jeanette Löfgren, 090-785 42 39

Specialpedagog Ylva Fredriksson, 090-785 42 17

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 17 maj till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är möjligt.