Umeå

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i Umeå under hösten 2022 av Barn- och ungdomshabiliteringen.

Introduktionsföreläsning

 

Datum och tid

Onsdag 21 september 13.00-16.00

Vänder sig till

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Erfarenhet av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked om diagnoser och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå.

Ansvarig

Psykolog Ulla Ader, 090-785 42 04
Kurator Elin Söderberg 090-785 42 66

Övrigt

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 7 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid

Onsdag 24 augusti klockan 13.00-16.00

Vänder sig till

Föräldrar, närstående och nätverk till barn och ungdomar med cerebral pares.

Innehåll, syfte

Kognition, minne, motivation, uppmärksamhet och inlärning. Vad kan man tänka på för att underlätta vid planering och struktur. Talträning eller Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Metoder och evidens. Läsinlärning.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå.

Ansvarig

Logoped Inger Flodgren, 090-785 42 44

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 10 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid

Onsdag 14 september klockan 13.00-15.30

Vänder sig till

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Att få kunskaper om barns utvecklingsfaser, begåvningsutveckling, utvecklingsförsening och intellektuell funktionsnedsättning.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå.

Ansvarig

Psykolog Marianne Engström
Kurator Cecilia Ljung, 090-785 42 50

Övrigt

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 31 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är möjligt.

Föreläsning

 

Datum och tid

Torsdag 6 oktober klockan 14.30-16.00

Vänder sig till

Närstående, nätverk och övriga intresserade.

Innehåll, syfte

Hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Hur man kan skapa möjlighet till rörelse. Möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Plats

Via videolänk som sänds ut innan föreläsningen.

Ansvarig

Viktoria Johansson, 090-785 42 43, viktoria.johansson@regionvasterbotten.se 

Anmälan senast

Torsdag 22 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn.

Kommunikation 

 

Datum och tid

Fredagar 9 september, 16 september, 23 september, 30 september, 7 oktober och 14 oktober klockan 9.30-12.00

Vänder sig till

Föräldrar med barn i förskoleåldern som har svårigheter inom kommunikation och där kontakt finns med Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Få kunskap om barnets kommunikationsutveckling och lekens betydelse samt få information om AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) med fokus på hur man som förälder kan stödja barnets kommunikation.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 i Umeå

Ansvarig

Logoped Inger Flodgren, 090-785 42 44

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Fredag 26 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid

Onsdagar 21 september, 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 9 november klockan 9.00-11.00

Vänder sig till

Vårdnadshavare och i mån av plats närstående.

Innehåll, syfte

Teckenkommunikation i vardagen. Att bli trygg i sitt användande av vardagsnära tecken som stödjer kommunikation och samspel mellan barn och föräldrar.

Plats

Hörselrehabiliteringen NUS. Akutvägen 2A (Byggnad 7, bredvid Östra station). Lokal Björnen på entréplan.

Ansvarig

Logoped Lisa Granberg, 090-785 42 18 och hörselpedagog från hörselrehabiliteringen. Kursen ges i samarbete med Hörselrehabiliteringen.

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 7 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Introduktion autism med erfarenhetsutbyte

Datum och tid

Torsdagar 22 september, 6 oktober, 20 oktober och 3 november klockan 9.00-12.00

Vänder sig till

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i förskoleåldern och upp till 8 år som nyligen kommit i kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd. Dietist och uroterapeut deltar vid tema toalett och kost.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 i Umeå

Ansvarig

Psykolog Camilla Johnsson, 090- 785 42 28 
Kurator Gunilla Jonsson, 090-785 42 59

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Måndag 12 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid

Tisdagar 8 november, 15 november, 22 november och 29 november klockan 9.00-12.00.

Vänder sig till

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i åldern 9 år och äldre som nyligen kommit i kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 i Umeå

Ansvarig

Kurator Erika Ilstedt, 090 – 785 42 33
Psykolog Amanda Lundin, 090 – 785 42 38

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Tisdag 25 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är möjligt.

Erfarenhetsutbyte/grupp 

 

Datum och tid

Onsdagar 28 september, 12 oktober, 26 oktober och 23 november klockan 13:00-15:30 vid samtliga tillfällen.

Vänder sig till

Föräldrar med barn upp till 10 år inskrivna på Barn- och Ungdomshabiliteringen med till exempel en försenad utveckling/intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller medicinska sjukdomar.

Innehåll, syfte

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar oberoende av diagnos. Träffarna är uppbyggda kring teman från föreläsningen ”Det speciella föräldraskapet” som till exempel hur det var att få beskedet, stresshantering och copingstrategier. Det kommer även finnas tid för information om barns utveckling samt samhällsinformation.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 i Umeå

Ansvarig

Kurator Cecilia Ljung, 090-785 42 50
Psykolog Ulla Ader, 090-785 42 04

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 14 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Anmälan gäller samtliga tillfällen. Begränsat antal platser. I första hand rekommenderar vi deltagande på plats men vid särskilda skäl är det möjligt att delta via videolänk.

Datum och tid

Onsdag 14 september, 21 september och 28 september klockan 9.00-12.00

Vänder sig till

Föräldrar till ungdomar från 16 år och äldre med diagnoser inom autismspektrumet som nyligen (inom 1-3 år) kommit i kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Föreläsning om autismspektrumdiagnoser. Möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar, samhällsinformation, copingstrategier, stresshantering m.m.

Plats

Västra Norrlandsgatan 18 B, våning 1, Umeå.

Ansvarig

Kurator Maria Lilja Ahlberg, 090-785 42 37
Psykolog Rebecca Gustafsson 070-535 42 68

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck

Anmälan senast

Torsdag 23 juni till rebecca.gustafsson@regionvasterbotten.se eller 070-535 42 68. Uppge vilken kurs det gäller och namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via länk är inte möjligt.

Datum och tid:

Onsdag 15 juni, torsdag 16 juni samt fredag 17 juni Samtliga dagar klockan 10.00-12.00.

Föräldraträff måndag 20 juni klockan 13.00-15.00

Vänder sig till:

Dig som är 8-12 år och som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte:

Att träffa andra som har ett syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet till att prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga:

Hälso- och sjukvårdskurator Elin Söderberg, 090-785 42 66
Specialpedagog Frida Sjödin, 090-785 42 08

Övrigt:

Vi bjuder på fika.

Anmälan senast:

Senast onsdag 1 juni till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00.

Datum och tid:

Torsdag 11 augusti och fredag 12 augusti 2022 klockan 9.00-11.00.

Vänder sig till:

Dig som är 8-12 år och har ett syskon med autismdiagnos.

Innehåll, syfte:

Att få träffa andra som har ett syskon med autismdiagnos. Att få möjlighet att prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans.

Föräldrarna erbjuds föreläsning/samtal tillsammans med psykolog och kurator vid första träffen.

Plats:

Barn och ungdomshabiliteringen Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Specialpedagog Malin Persson, 090-785 42 27.
Specialpedagog Ylva Fredriksson, 090-785 42 17

Övrigt:

Vi bjuder på fika.

Anmälan senast:

Senast torsdag 23 juni till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00.

Datum och tid

Fredag 19 augusti klockan 09:00-12:00

Vänder sig till

Dig som är 13 år eller äldre och som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte

Att få träffa andra som har syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet till information, prata och dela erfarenhet med varandra.

Plats

Västra Norrlandsgatan 18 B, våning 1, Umeå.

Ansvarig

Kurator Maria Lilja Ahlberg, 090-785 42 37
Psykolog Rebecca Gustafsson, 070-535 42 68

Övrigt

Vi bjuder på enklare fika

Anmälan senast

Torsdag 23 juni till Rebecca Gustafsson, rebecca.gustafsson@regionvasterbotten.se eller 070-535 42 68. Bekräftelse kommer i augusti. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Information

 

Datum och tid

  • Torsdag 6 oktober klockan 13.00-15.00
  • Torsdag 20 oktober klockan 13.00-15.00
  • Torsdag 27 oktober klockan 14.00-16.00
  • Torsdag 10 november klockan 13.00-15.00

Vänder sig till

Föräldrar som funderar på om deras barn ska börja grundskola med stöd av grundsärskolans läroplan, eller i grundsärskolan.

Innehåll, syfte

Informationen kommer i huvudsak att handla om särskola och grundskola med stöd av särskola. Vi vet att många har funderingar inför den kommande skolstarten, vilket kan vara värdefullt att få prata med andra om.

  • Träff 1: Begåvningsutveckling
  • Träff 2: Att börja skolan
  • Träff 3: Information från rektor och lärare inom särskolan, studiebesök på Hagaskolan
  • Träff 4: Föräldrar med barn i särskolan berättar om sina erfarenheter

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 i Umeå

Ansvarig

Kurator Emelie Fries, 090-785 42 34
Specialpedagog Frida Sjödin, 090-785 42 08

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Torsdag 22 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Anmälan gäller samtliga tillfällen. I första hand rekommenderar vi deltagande på plats men vid särskilda skäl är det möjligt att delta via videolänk förutom träff 3 då vi gör studiebesök på Hagaskolan.

Datum och tid

Tisdag 6 december klockan 17.30-19.30

Vänder sig till

Släkt, vänner och andra närstående som inte varit på någon information tidigare. Föräldrarna bjuder in de personer som de önskar ska delta.

Innehåll, syfte

Grundläggande information om autismspektrumtillstånd. Konsekvenser i vardagen, svårigheter och styrkor. Förhållningssätt och bemötande.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 i Umeå

Ansvarig

Psykolog Camilla Johnsson, 090-785 42 28
Specialpedagog Malin Persson, 090-785 42 27

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Måndag 28 november till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är möjligt.