Södra Lappland

Vuxenhabiliteringen råd och stöd har ännu inget utbud av grupper och föreläsningar i södra Lappland under hösten 2022.