Södra Lappland

Vuxenhabiliteringen råd och stöd har inget utbud av grupper och föreläsningar i södra Lappland under våren 2023.