Umeå

Grupp

 

Datum och tid:

Grupperna träffas på tisdagar, olika datum för olika grupper. 3-4 tillfällen/grupp.

Vänder sig till: 

Personer med olika typer av funktionsnedsättning. 

Innehåll, syfte:

Få verktyg att förändra sin hälsa och livsstil genom teori och praktik.

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga:

Sjukgymnasterna
Viktoria Johansson, 090-785 42 10, viktoria.johansson@regionvasterbotten.se 

Kim Öhman, 090-785 74 78, kim.ohman@regionvasterbotten.se 

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Anmälan:

Du kan anmäla dig när som helst under året till någon av ovanstående eller till din kontaktperson på habiliteringen. Inplacering i grupp efterhand som anmälningar kommer in. Du kontaktas och får bekräftelse efter din anmälan.

 

Information

 

Datum och tid:

Torsdag 28 oktober klockan 9.30-12

Vänder sig till:

Närstående, nätverk, personal och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Cerebral pares – grundläggande information om orsak, symtom och konsekvenser. 

Plats:

Habiliteringen, våning 1, Västra Norrlandsgatan 18 B, Umeå

Ansvariga: 

Arbetsterapeut Emma Sikström, 090-785 71 13, emma.sikstrom@regionvasterbotten.se 

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Föreläsningen sker via videolänk i habiliteringens lokaler. Rumsvärd kommer att finnas. Det finns även möjlighet att delta i föreläsningen hemifrån.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. 

Anmälan:

Senast torsdag 14 oktober med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21. Du kontaktas och får bekräftelse.

Datum och tid:

Torsdag 25 november klockan 14.30-16.30

Vänder sig till:

Närstående, nätverk, personal och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Ryggmärgsbråck – orsak, symtom och konsekvenser samt vilka insatser som kan vara aktuella.

Plats:

Habiliteringen, våning 1, Västra Norrlandsgatan 18 B, Umeå

Ansvariga:

Kurator Lena Lindgren, 090-785 71 11, lena.lindgren@regionvasterbotten.se 

Sjukgymnast Kim Öhman, 090-785 74 78, kim.ohman@regionvasterbotten.se 

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Föreläsningen hålls via videolänk i habiliteringens lokaler. Rumsvärd kommer att finnas. Det finns även möjlighet att delta i föreläsningen hemifrån.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.  

Anmälan:

Anmäl dig senast torsdag 11 november med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21