Umeå

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i Umeå under hösten 2023 av vuxenhabilitering råd och stöd.

 

Grupp

Datum och tid
Måndagar 25, 27 och 29 september samt 2, 4 och 6 oktober klockan 13-15.

Vänder sig till
Unga vuxna 18-24 år med autismdiagnos.

Innehåll, syfte
Att få lära sig mer om sin autismdiagnos tillsammans med andra.

Tillfälle 1: Att få en diagnos
Tillfälle 2: Sinnesintryck - perception
Tillfälle 3: Helheter och detaljer - centralkoherens
Tillfälle 4: Målinriktat beteende - exekutiva funktioner
Tillfälle 5: Socialt samspel
Tillfälle 6: Socialt samspel och kommunikation

Plats
Ungdoms- och vuxenhabilitering råd och stöd, Akutvägen 2A Umeå.

Ansvariga
Arbetsterapeut Elisabet Nilsson, 090-785 42 60

Övrigt
Deltagande via videolänk är inte möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Måndag 11 september till lisa.y.rosander@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 71 21

Datum och tid
10 tillfällen, måndagar klockan 14-15:30.
Startdatum måndag 2 oktober.

Vänder sig till
Vuxna personer med kognitiva nedsättningar som har svårt med tidshanteringen i vardagen.

Innehåll, syfte
Att utveckla sin tidshantering i vardagen. Teori varvas med enkla övningar och hemuppgifter.

Plats
Ungdoms- och vuxenhabilitering råd och stöd, Akutvägen 2A Umeå

Ansvariga
Arbetsterapeut Linda Kemi, 090-785 71 29
Arbetsterapeut Camilla Lindström-Labba, 090-785 71 27

Övrigt
Deltagande via videolänk är inte möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Fredag 1 september till lisa.y.rosander@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 71 21

De som erbjuds att delta i gruppen kommer att kallas till en förträff under vecka 38.

 

 

Information

Datum och tid
Torsdag 30 november klockan 14:30-16:30.

Vänder sig till
Närstående, nätverk, personal och andra intresserade.

Innehåll, syfte
Ryggmärgsbråck - orsak, symtom och konsekvenser samt vilka insatser som kan vara aktuella.

Plats
Ungdoms- och vuxenhabilitering råd och stöd, Akutvägen 2A Umeå.

Ansvariga
Kurator Lena Lindgren, 090-785 71 11
Sjukgymnast Kim Öhman, 090-785 74 78

Övrigt
Deltagande via videolänk är inte möjligt.
Ingen kostnad.
Reseersättning utgår ej.

Anmälan senast
Torsdag 30 november till till lisa.y.rosander@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 71 21