Umeå

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i Umeå under våren 2023 av Vuxenhabiliteringen råd och stöd.

 

Information

 

Datum och tid

Torsdag 20 april klockan 14.30–16.30.

Vänder sig till

Närstående, nätverk, personal och övriga intresserade.

Innehåll, syfte

Ryggmärgsbråck – orsak, symtom och konsekvenser samt vilka insatser som kan vara aktuella.

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen Umeå, Kandidatvägen 31–33. Lokal Björnen.

Ansvarig

Kurator Lena Lindgren, 090–785 71 11
lena.lindgren@regionvasterbotten.se

Sjukgymnast Kim Öhman, 090–785 74 78
kim.ohman@regionvasterbotten.se

Kostnad

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Anmälan senast

Torsdag 6 april till Lisa Rosander 090–785 71 21 eller till lisa.y.rosander@regionvasterbotten.se med namn, telefonnummer och e-post. Deltagande via länk är möjligt.