Hur kan innovationer inom E-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?

Projektet har som syfte att förstå de omständigheter där innovationer kan bidra till förbättrad tillgång till vård och stärka samhällsbaserade hälsosystem.

En åldrande befolkning med mångfacetterade vårdbehov är en utmaning för hälso- och sjukvårdssystem och kräver flexibla lösningar. Innovationer inom e-hälsa har potential att förbättra tillgång till personcentrerad vård och stärka samhällsbaserade hälsosystem.

Projektet fokuserar på innovationer inom e-hälsa för äldre på landsbygd/glesbygd med det övergripande syftet att förstå de omständigheter där innovationer kan bidra till förbättrad tillgång till vård och stärka samhällsbaserade hälsosystem. Detta studeras genom en multipel fallstudie av samhällsrum i södra Lappland och kan bidra med kunskap om hur innovationer kan förbättra integrationen mellan hälso- och sjukvårdssystemens partners (region, kommuner och befolkning).

Projektägare och samarbetspartner

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet