Vetenskapliga publikationer

Här hittar du de vetenskapliga publikationer som publicerats inom Glesbygdsmedicinskt centrums verksamhet.

Aktuella publikationer

Ta gärna del av våra senast utgivna publikationer via länkarna nedan.

2022

2021

2020

Avhandlingar