Otium

Studiens syfte var att utveckla en individanpassad vård i svensk och indisk glesbygd/landsbygd, samt att utveckla en modell för att stärka och utbilda vårdgivare i glesbygd/landsbygd, för att tillgodose individuella behov hos äldre.

Syftet med studien var en fortsatt utveckling och implementering av individanpassad vård baserad på WISPA i svensk och indisk glesbygd/landsbygd, samt att utveckla en modell för att stärka och utbilda vårdgivare i glesbygd för att tillgodose individuella behov hos de äldre.

Projektet genomfördes i tre steg; screening, intervention och uppföljning. Resultatet från studien kan komma att utgöra basen för utvecklande och implementering av en modell för ett hälsosamt åldrande vilket innefattar ett holistiskt synsätt som inkluderar funktionella, psykologiska samt fysiska behov vilket i sig kan öka livskvalitén hos den äldre befolkningen.

Projektägare och samarbetspartners

Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och Ramaiha Medical College, Bangalore, Indien