NYHETER 2022-03-24

Glesbygdsmedicinsk konferens i Arvidsjaur

I veckan har medarbetare från Glesbygdsmedicinskt centrum deltagit och föreläst under Glesbygdsmedicinska föreningens konferens i Arvidsjaur. Årets konferens hade nästan 50 deltagare där upp till 10 deltog digitalt till och från under dagarna.

Under dagarna varvades föreläsningar och diskussioner med praktiska övningar i. bl.a. HLR på barn och vuxna, fri luftväg och förlossningar i glesbygd.

– Det jag tar med mig från konferensen först och främst är mötena med alla positiva och drivna människor som jobbar i hälso- och sjukvården i glesbygd. Mest värdefullt för mig var att få höra alla erfarenheter om framgångar och utmaningar i vårdvardagen eftersom det hjälper oss på GMC att ta ut riktningen för vårt fortsatta arbete, säger Lina Ärlebrant.

– Jag instämmer med Lina, men dessutom blev jag glad över det utrymme som forskningen fick i konferensen, med titeln ”att utforska glesbygden”, där Lena Kroik och Åsa Holmner tillsammans med mig presenterade olika studier från GMC. Även att få en inblick i hur det är att leva på öarna utanför Öregrund när man blir gammal som Annika Andersson dsk, beskrev och att få lyssna till professor emeritus Christer Anderssons berättelse om Arjeplogs-sjukan och den utveckling och behandling av sjukdomen som ägt rum, ger hopp för en god livskvalitet i glesbygd, säger Anette Edin-Liljegren.
 
Svensk förening för Glesbygdsmedicin arrangerar årliga konferenser i glesbygdsmedicin. Återkommande gästas konferenserna av internationella besök från bland annat Australien, Storbritannien, USA (Alaska), Norge och Kanada. Sedan 2018 hålls i samband med konferensen även en ST-dag i glesbygdsmedicin. 
 
 
Tillbaka till nyhetslistan