Andreas Lundqvist

Jag arbetar som enhetschef på GMC. Verksamhetsutveckling med hjälp av innovativ teknik och digitalisering med människan i fokus ligger mig varmt om hjärtat. Under åren på GMC har jag arbetat i en rad olika nationella och internationella projekt, ofta med vård på distans i fokus. Jag arbetar för att vi med stöd av forskning och utveckling ska kunna bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för en tillgänglig och jämlik vård, oberoende av geografi och demografiska förutsättningar.

Bakgrund

Jag är civilingenjör i teknisk datavetenskap samt gymnasielärare. Jag har tidigare arbetat som gymnasielärare, webbutvecklare, IT-ansvarig, digitaliseringsstrateg samt teknikstrateg.

Projekt

SOS 1.0 – Simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård

Andreas Lundqvist Enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum
E-post
andreas.lundqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-216 67 68
Bild på Andreas Lundqvist