Åsa Holmner

Jag är en inbiten naturvetare med lång erfarenhet av projekt i gränslandet mellan medicin och teknik. I huvudsak arbetar jag som projektledare eller forskningsresurs i internationella projekt, med målet att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig och hållbar. Speciellt nära hjärtat ligger ett långvarigt samarbete med lokala myndigheter och Universitet i Yogyakarta-provinsen i Indonesien. Det längst pågående projektet rör geografiska informationssystem och bekämpning av infektionssjukdomar, inklusive Covid-19. 

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i fysik från Linköpings tekniska universitet, och en doktorsexamen i biovetenskap från Chalmers tekniska högskola. Ända sedan forskningsstarten har jag trivts bäst och valt att arbeta i miljöer där teknik, medicin och människa möts. 

 

 

Åsa Holmner Projektledare, forskare
E-post
asa.holmner@regionvasterbotten.se
Mobil
+46706954062