Lena Kroik

Jag har arbetat vid GMC sedan 2012 och i huvudsak arbetat med att utveckla akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG) och samiska hälsofrågor. Sedan hösten 2015 är jag doktorand vid medicinska fakulteten på Umeå universitet.

Bakgrund

Min bakgrund är distriktssköterska och jag är även verksam inom rennäringen i Voernese sameby. Mina doktorandstudier avser jag avsluta under våren 2021.

Forskningsprojekt

Mitt forskningsfält handlar om att undersöka behov, önskemål och prioriteringar vid vård i livets slutskede bland samer. Projektet ingår i Karolinska Institutets program DöBra.

Lena Kroik Doktorand, distriktssjuksköterska
E-post
lena.kroik@regionvasterbotten.se
Telefon
+46702106465